NVDB DatakatalogFriksjonsmåling 526

Måling av vegoverflatens friksjon

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100526
<>
TotalDist 5732
<Tall> [m]
Timestamp 5697
<Tall> [msek]
MW Count 5729
<Tall>
Friction 5733
<Tall>
slip% 5728
<Tall> [%]
Akselerasjon 5730
<Tall> [G]
Pressure 5731
<Tall> [bar]
EnvTemp 5738
<Tall> [ºC]
OilTemp 5739
<Tall> [ºC]
Type 7911
Variabel slippmåling
Fast slippmåling
SurfTemp 5740
<Tall> [ºC]
Rosita_id 9116
<Tekst>
TW Speed 5741
<Tall> [km/h]
MW Speed 5727
<Tall> [km/h]
F60 5734
<Tall>
My_min 5735
<Tall>
Sp 5736
<Tall>
R 5737
<Tall>
Måleformål 7912
Initiell-2
Initiell-3
Referanse
Kalibrering
Forsøk
Generelle målinger
Initiell-1
Geometri, punkt 5026
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk