NVDB DatakatalogJevnhetsmåling (avleda pr 20 m) 525

Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning

Egenskapstyper

Måledato 4471
Dato
Jevnhetsformål 4473
10131: Initiell-1
10132: Initiell-2
13044: Måleserie a
5205: Generelle målinger
10133: Initiell-3
13045: Måleserie b
5206: Referanse-1
13046: Måleserie c
5207: Forsøksmålinger
13047: Måleserie d
5784: Teleløsning
19486: Referanse-2
19487: Referanse-3
Utstyrsnummer 4476
Tekst
Spor, laser 4472
5202: Indre
5203: Mellom
5204: Ytre
IRI-Beregningslengde 4475
Tall [m]
IRI-Jevnhetsindeks 4474
Tall [mm/m]
MPD, Middelverdi 5907
Tall [100?mm]
MPD, Standardavvik 5908
Tall [100?mm]
HV, Median 5909
Tall [100?mm]
HV, IQR 5910
Tall [100?mm]
Rosita_id 8942
Tekst
Geometri, hjelpelinje 5025
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk