NVDB DatakatalogJevnhetsmåling (avleda pr 20 m) 525

Resulterende jevnhetsmåling for en 20-metersstrekning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100525
<>
Måledato 4471
<Dato>
Jevnhetsformål 4473
Initiell-1
Initiell-2
Måleserie a
Generelle målinger
Initiell-3
Måleserie b
Referansemåling
Måleserie c
Forsøksmålinger
Måleserie d
Teleløsning
Utstyrsnummer 4476
<Tekst>
Spor, laser 4472
Indre
Mellom
Ytre
IRI-Beregningslengde 4475
<Tall> [m]
IRI-Jevnhetsindeks 4474
<Tall> [mm/m]
MPD, Middelverdi 5907
<Tall> [100?mm]
MPD, Standardavvik 5908
<Tall> [100?mm]
HV, Median 5909
<Tall> [100?mm]
HV, IQR 5910
<Tall> [100?mm]
Rosita_id 8942
<Tekst>
Geometri, linje 5025
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk