NVDB DatakatalogSpormåling (avleda pr 20 m) 524

Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning

Egenskapstyper

Måledato 4461
Dato
Måleformål 4464
13056: Måleserie d
19488: Referanse-2
19489: Referanse-3
5197: Generelle målinger
5198: Referanse-1
5199: Forsøksmålinger
10128: Initiell-1
10129: Initiell-2
10130: Initiell-3
5783: Teleløsning
13053: Måleserie a
13054: Måleserie b
13055: Måleserie c
Utstyrsnummer 4470
Tekst
Spor, bjelke 4462
5194: Indre
5195: Mellom
5196: Ytre
Beregningsmetode for spordybde 4469
5200: Snormetoden
5201: Bjelkemetoden
5785: Ikke angitt
9722: Krumholtmetoden
16139: Regresjonsmetoden
Spordybde 4463
Tall [mm]
Sporbredde 4465
Tall [m]
Sporareal 4466
Tall [cm2]
Tverrfall, spormåling 4467
Tall [%]
Horisontalradius, spormåling 4468
Tall [m]
Kjørefeltbredde 9494
Tall [cm]
Kvalitet, oppmerking, høyre 9495
Tall [%]
Kvalitet, oppmerking, venstre 9496
Tall [%]
Kvalitet, ekstra oppmerking, venstre 9497
Tall [%]
Rosita_id 8943
Tekst
Total sprekkeandel 9856
Tall [%]
Sone 1 sprekkeandel 9858
Tall [%]
Sone 2 sprekkeandel 9860
Tall [%]
Sone 3 sprekkeandel 9862
Tall [%]
Sone 4 sprekkeandel 9864
Tall [%]
Sone 5 sprekkeandel 9866
Tall [%]
Total sprekkarealandel 9857
Tall [%]
Sone 1 sprekkarealandel 9859
Tall [%]
Sone 2 sprekkarealandel 9861
Tall [%]
Sone 3 sprekkarealandel 9863
Tall [%]
Sone 4 sprekkarealandel 9865
Tall [%]
Sone 5 sprekkarealandel 9867
Tall [%]
Filtreringskonstant 5051
Tall
Geometri, hjelpelinje 5024
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad: x

Statistikk