NVDB DatakatalogSpormåling (avleda pr 20 m) 524

Resulterende spormåling for en 20-metersstrekning

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100524
<>
Måledato 4461
<Dato>
Måleformål 4464
Initiell-1
Måleserie d
Initiell-2
Initiell-3
Teleløsning
Generelle målinger
Måleserie a
Referansemåling
Måleserie b
Forsøksmålinger
Måleserie c
Utstyrsnummer 4470
<Tekst>
Spor, bjelke 4462
Indre
Mellom
Ytre
Beregningsmetode for spordybde 4469
Snormetoden
Bjelkemetoden
Ikke angitt
Krumholtmetoden
Regresjonsmetoden
Spordybde 4463
<Tall> [mm]
Sporbredde 4465
<Tall> [m]
Sporareal 4466
<Tall> [cm2]
Tverrfall, spormåling 4467
<Tall> [%]
Horisontalradius, spormåling 4468
<Tall> [m]
Kjørefeltbredde 9494
<Tall> [cm]
Kvalitet, oppmerking, høyre 9495
<Tall> [%]
Kvalitet, oppmerking, venstre 9496
<Tall> [%]
Kvalitet, ekstra oppmerking, venstre 9497
<Tall> [%]
Rosita_id 8943
<Tekst>
Total sprekkeandel 9856
<Tall> [%]
Sone 1 sprekkeandel 9858
<Tall> [%]
Sone 2 sprekkeandel 9860
<Tall> [%]
Sone 3 sprekkeandel 9862
<Tall> [%]
Sone 4 sprekkeandel 9864
<Tall> [%]
Sone 5 sprekkeandel 9866
<Tall> [%]
Total sprekkarealandel 9857
<Tall> [%]
Sone 1 sprekkarealandel 9859
<Tall> [%]
Sone 2 sprekkarealandel 9861
<Tall> [%]
Sone 3 sprekkarealandel 9863
<Tall> [%]
Sone 4 sprekkarealandel 9865
<Tall> [%]
Sone 5 sprekkarealandel 9867
<Tall> [%]
Filtreringskonstant 5051
<Tall>
Geometri, linje 5024
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad: x
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk