NVDB DatakatalogJevnhets-/teksturmåling 523

Foreløpig kun til testformål. En enkelt jevnhets-/teksturmåling i et profil

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100523
<>
Avstand fra start 4456
<Tall> [m]
Kvalitet 4457
Ok
Ikke ok
Høydeverdi 4458
<Tall> [mm]
Beregnet løpende IRI-verdi 4478
<Tall> [mm/m]
Beregnet 3-meter rettholtverdi 4460
<Tall> [mm]
Midlere Profil Dybde 6830
<Tall> [100?mm]
Helningsvarians 6831
<Tall> [100?mm]
Geometri, punkt 5023
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk