NVDB DatakatalogJevnhets-/teksturmåling 523

Foreløpig kun til testformål. En enkelt jevnhets-/teksturmåling i et profil

Egenskapstyper

Avstand fra start 4456
Tall [m]
Kvalitet 4457
5192: Ok
5193: Ikke ok
Høydeverdi 4458
Tall [mm]
Beregnet løpende IRI-verdi 4478
Tall [mm/m]
Beregnet 3-meter rettholtverdi 4460
Tall [mm]
Midlere Profil Dybde 6830
Tall [100?mm]
Helningsvarians 6831
Tall [100?mm]
Geometri, punkt 5023
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk