NVDB DatakatalogSpormåling 522

Foreløpig kun til testformål. En enkeltspormåling (17 høydemålinger) i et profil.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100522
<>
Avstand fra start 4429
<Tall> [m]
Kvalitet 4430
Ok
Ikke ok
Kurveradius 4448
<Tall> [m]
Kjørehastighet v måling 4449
<Tall> [km/h]
Beregningsmodell 4450
Krumholtmodell
Snormodell
Bjelkemodell, bunnrettholdt
Bjelkemodell, topprettholdt
Beregnet tverrfall 4451
<Tall> [%]
Beregnet maks spordybde 4452
<Tall> [mm]
Beregnet sporareal 4453
<Tall> [cm2]
Beregnet sporbredde 4454
<Tall> [m]
Beregnet maksimal vanndybde 4455
<Tall> [mm]
Geometri, punkt 5022
<GeomPunkt>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk