NVDB DatakatalogSpormåling 522

Foreløpig kun til testformål. En enkeltspormåling (17 høydemålinger) i et profil.

Egenskapstyper

Avstand fra start 4429
Tall [m]
Kvalitet 4430
5187: Ok
5188: Ikke ok
Kurveradius 4448
Tall [m]
Kjørehastighet v måling 4449
Tall [km/h]
Beregningsmodell 4450
8865: Krumholtmodell
5189: Snormodell
5190: Bjelkemodell, bunnrettholdt
5191: Bjelkemodell, topprettholdt
Beregnet tverrfall 4451
Tall [%]
Beregnet maks spordybde 4452
Tall [mm]
Beregnet sporareal 4453
Tall [cm2]
Beregnet sporbredde 4454
Tall [m]
Beregnet maksimal vanndybde 4455
Tall [mm]
Geometri, punkt 5022
GeomPunkt

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk