NVDB DatakatalogDekketilstandsmåling 521

Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).

Egenskapstyper

Måledato 4416
Dato
Klokkeslett start måling 4417
Tall
Formål 4421
5184: Forsøksmålinger
10118: Initiell-1
10119: Initiell-2
10120: Initiell-3
13048: Måleserie a
13049: Måleserie b
13050: Måleserie c
9723: Teleløsning
13051: Måleserie d
19484: Referanse-2
19485: Referanse-3
5182: Generelle målinger
5183: Referanse-1
Utstyr 4428
Tekst
Stedsangivelse 7910
Tekst
Målebil 4423
Tekst
Spor, bjelke 4418
5175: Indre
5176: Mellom
5177: Ytre
Spor, laser 4419
5179: Indre
5180: Mellom
5181: Ytre
Stillbilder 4422
5185: Ja
5186: Nei
Id Laser 4424
Tekst
Id Ultralydbjelke 4425
Tekst
Målebredde 4413
Tall [m]
Avstand mellom tverrprofil 4414
Tall [m]
Avstand mellom høydeverdier 4415
Tall [m]
Avstand høyre sensor til laser 4420
Tall [m]
Antall høydeverdier i tverrprofilet 7025
Tall [stk]
Filnavn, rådatafil 7027
Tekst
Registreringsprogram 7028
Tekst
Registreringsprogram, versjon 7029
Tekst
Beregningsprogram 7030
Tekst
Beregningsprogram, versjon 7031
Tekst
Program 20m-strekning 7032
Tekst
Program 20m-strekning, versjon 7033
Tekst
Rosita_id 8941
Tekst
Geometri, hjelpelinje 5021
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Nei
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Ja
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk