NVDB DatakatalogDekketilstandsmåling 521

Inneholder data som er felles for et sett spor- og jevnhetsmålinger (enkeltmålinger) og for avleda spor- og jevnhetsmålinger (20-metersstrekninger) som er beregnet ut fra samme måleserie (rådatafil).

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100521
<>
Måledato 4416
<Dato>
Klokkeslett start måling 4417
<Tall>
Operatør 4426
<Tekst>
Formål 4421
Forsøksmålinger
Initiell-1
Initiell-2
Initiell-3
Måleserie a
Måleserie b
Måleserie c
Teleløsning
Måleserie d
Generelle målinger
Referansemåling
Utstyr 4428
<Tekst>
Stedsangivelse 7910
<Tekst>
Målebil 4423
<Tekst>
Spor, bjelke 4418
Indre
Mellom
Ytre
Spor, laser 4419
Indre
Mellom
Ytre
Stillbilder 4422
Ja
Nei
Id Laser 4424
<Tekst>
Id Ultralydbjelke 4425
<Tekst>
Målebredde 4413
<Tall> [m]
Avstand mellom tverrprofil 4414
<Tall> [m]
Avstand mellom høydeverdier 4415
<Tall> [m]
Avstand høyre sensor til laser 4420
<Tall> [m]
Antall høydeverdier i tverrprofilet 7025
<Tall> [stk]
Filnavn, rådatafil 7027
<Tekst>
Registreringsprogram 7028
<Tekst>
Registreringsprogram, versjon 7029
<Tekst>
Beregningsprogram 7030
<Tekst>
Beregningsprogram, versjon 7031
<Tekst>
Program 20m-strekning 7032
<Tekst>
Program 20m-strekning, versjon 7033
<Tekst>
Rosita_id 8941
<Tekst>
Geometri, linje 5021
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Nei
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Ja
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk