NVDB DatakatalogVegoppmerking, tverrgående 519

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Egenskapstyper

Type 4167
10240: Mangler
5315: Sykkelkryssing (1026.1)
5316: Parkeringssymbol (1040)
21380: Delesymbol (1038)
16777: Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2)
16778: Skinnekjøretøy (1044)
16779: Tekst, skole (1050.5)
16780: Tekst, sambruksfelt (1052)
5261: Parkeringsfelt (1028)
16781: Fartsgrense (1054)
16782: Pil, minirundkjøring (1034)
21656: Skravurområde, skrålinjer (1014)
5147: Gangfelt (1024)
21659: Skravurområde, vinkler (1014)
11740: Fartshump (1027)
21660: Skravurområde, fyll (1014)
5149: Pil, kjøreretn, (1034.R)
5150: Pil, kjøreretn, (1034.RH)
5151: Pil, kjøreretn, (1034.RV)
5152: Pil, kjøreretn, (1034.RHV)
5153: Pil, kjøreretn, (1034.V)
5154: Pil, kjøreretn, (1034.H)
5155: Pil, kjøreretn, (1034.VH)
5156: Vikesymbol (1036)
5157: Sykkelsymbol (1039)
5158: Gangsymbol (1037)
5159: Symbol for forflytningshemmede (1042)
5161: Tekst, vegvisning (1050.4)
5162: Tekst, stopp (1050.1)
5163: Tekst, buss (1050.2)
5164: Tekst, taxi (1050.3)
5165: Rumlefelt
5167: Vikelinje (1022)
5168: Stopplinje (1020)
5169: Pil, feltskifte, (1034.F)
Dimensjonerende forhold for symbolhøyder 10414
16786: Fartsgrense tom. 60
16787: Fartsgrense over 60
16788: Sykkelveg
Vedtaksnummer 7842
Tekst
Nedfresing 10930
18274: Ja
18275: Nei
Bredde 4173
Tall [m]
Lengde 4169
Tall [m]
Areal 4170
Tall [m2]
Tekst, vegvisning 4174
Tekst
Antall viketrekanter 4181
Tall [stk]
Antall romlelinjer 4185
Tall [stk]
Antall gangfeltstaver 4518
Tall [stk]
Antall markeringsfirkanter 10841
Tall [stk]
Løpemeter skravur 12570
Tall [m]
Bredde linje i sperreområdet 12571
[m]
21657: 0.25
21658: 0.5
Tilleggsinformasjon 11424
Tekst
Prosjektreferanse 11146
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12395
Tekst
Eier 11983
20599: Stat, Statens vegvesen
20600: Stat, Nye Veier
20601: Fylkeskommune
20602: Kommune
20603: Privat
20604: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12012
20791: Statens vegvesen
20792: Nye Veier
20793: Fylkeskommune
20794: OPS
20795: Kommune
20796: Privat
20797: Uavklart
Geometri, punkt 5020
GeomPunkt
Geometri, linje 9395
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk