NVDB DatakatalogVegoppmerking, tverrgående 519

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100519
<>
Type 4167
Mangler
Sykkelkryssing (1026.1)
Parkeringssymbol (1040)
Sykkelkryssing inntil gangfelt (1026.2)
Skinnekjøretøy (1044)
Tekst, skole (1050.5)
Tekst, sambruksfelt (1052)
Parkeringsfelt (1028)
Fartsgrense (1054)
Pil, minirundkjøring (1034)
Gangfelt (1024)
Fartshump (1027)
Pil, kjøreretn, (1034.R)
Pil, kjøreretn, (1034.RH)
Pil, kjøreretn, (1034.RV)
Pil, kjøreretn, (1034.RHV)
Pil, kjøreretn, (1034.V)
Pil, kjøreretn, (1034.H)
Pil, kjøreretn, (1034.HV)
Vikesymbol (1036)
Sykkelsymbol (1038.2)
Gangsymbol (1038.1)
Symbol for forflytningshemmede (1042)
Tekst, vegvisning (1050.4)
Tekst, stopp (1050.1)
Tekst, buss (1050.2)
Tekst, taxi (1050.3)
Rumlefelt
Vikelinje (1022)
Stopplinje (1020)
Pil, feltskifte, (1034.V)
Pil, feltskifte, (1034.H)
Dimensjonerende forhold for symbolhøyder 10414
Fartsgrense tom. 60
Fartsgrense over 60
Sykkelveg
Vedtaksnummer 7842
<Tekst>
Nedfresing 10930
Ja
Nei
Bredde 4173
<Tall> [m]
Lengde 4169
<Tall> [m]
Areal 4170
<Tall> [m2]
Tekst, vegvisning 4174
<Tekst>
Antall viketrekanter 4181
<Tall> [stk]
Antall romlelinjer 4185
<Tall> [stk]
Antall gangfeltstaver 4518
<Tall> [stk]
Antall markeringsfirkanter 10841
<Tall> [stk]
Prosjektreferanse 11146
<Tekst>
Geometri, punkt 5020
<GeomPunkt>
Geometri, linje 9395
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk