NVDB DatakatalogSiktsone 518

Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.

Egenskapstyper

Type 4165
5139: Siktrydding, vilt
5140: Kryss/avkjørsel
5141: Kurve
5142: Skilt/info
Tiltak, anbefalt intervall 9974
16188: 1 g. pr år
16189: 2 g. pr år
16190: 2.hvert år
16191: 3-5. hvert år
Lengde primærveg 4561
Tall [m]
Lengde sekundærveg 4560
Tall [m]
Areal innenfor kantklipp 9972
Tall [m2]
Areal utenfor kantklipp 4166
Tall [m2]
Tilleggsinformasjon 9975
Tekst
Arkivnummer, avtale 9973
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8116
18896: OPS
19971: Fylkeskommune
10666: Privat
17754: Uavklart
10588: Kommune
10510: Statens vegvesen
18767: Nye Veier
Geometri, linje 5019
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8896
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk