NVDB DatakatalogSiktsone 518

Siktsone er et areal som krever tiltak for å tilfredsstille siktkrav som ikke tilfredsstilles av kantklipp.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100518
<>
Type 4165
Siktrydding, vilt
Kryss/avkjørsel
Kurve
Skilt/info
Tiltak, anbefalt intervall 9974
1 g. pr år
2 g. pr år
2.hvert år
3-5. hvert år
Lengde primærveg 4561
<Tall> [m]
Lengde sekundærveg 4560
<Tall> [m]
Areal innenfor kantklipp 9972
<Tall> [m2]
Areal utenfor kantklipp 4166
<Tall> [m2]
Arkivnr avtale 9973
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 9975
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8116
Privat
Uavklart
Kommune
Statens vegvesen
Geometri, linje 5019
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8896
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk