NVDB DatakatalogArtsrik vegkant 517

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Egenskapstyper

Planteliv/verdi 4162
5133: Svært høy verdi
5134: Høy verdi
5135: Noe høy verdi
Type vegkant 9989
16217: Tørrengvegkant
16218: Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant
16219: Nordlig/alpin vegkant
16220: Fukteng-våteng vegkant
16254: Annen type vegkant
Bakgrunn, kort 4496
Tekst
Lokalitet 10083
Tekst
Spesiell beskrivelse/merknad 9994
Tekst
Sone 9990
16224: Grøft
16225: Bakkantsone
16226: Bakkantsone og grøft
16221: Alle
16222: Asfaltkantsone
16223: Midtsone
Areal 4149
Tall [m2]
Egen skjøtselsplan 9993
16234: Ja
16235: Nei
Restriksjon grøft/kantrensk 4163
5137: Utføres etter særskilt beskrivelse
5138: Utføres som avtalt i driftskontrakt
Sprøyteforbud 9991
16228: Ja
16229: Nei
Restriksjon kantklipp 9992
17888: Klipp i hht egen skjøtselsplan
16231: Skal bare ha slått 1
16232: Skal bare ha slått 2
19832: 1m bredde slått 1, full bredde slått 2
16233: Skal ha slått 1 og 2
17887: Følger ordinær kantklipp i kontrakt
Dato sist påvist 12059
Dato
Geometri, linje 5018
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8895
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk