NVDB DatakatalogArtsrik vegkant 517

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100517
<>
Planteliv/verdi 4162
Svært høy verdi
Høy verdi
Noe høy verdi
Type vegkant 9989
Tørrengvegkant
Frisk-fuktig/ høgstaude vegkant
Nordlig/alpin vegkant
Fukteng-våteng vegkant
Annen type vegkant
Bakgrunn, kort 4496
<Tekst>
Lokalitet 10083
<Tekst>
Spesiell beskrivelse/merknad 9994
<Tekst>
Sone 9990
Grøft
Bakkantsone
Bakkantsone og grøft
Alle
Asfaltkantsone
Midtsone
Areal 4149
<Tall> [m2]
Egen skjøtselsplan 9993
Ja
Nei
Restriksjon grøft/kantrensk 4163
Utføres etter særskilt beskrivelse
Utføres som avtalt i driftskontrakt
Sprøyteforbud 9991
Ja
Nei
Restriksjon kantklipp 9992
Klipp i hht egen skjøtselsplan
Skal bare ha slått 1
Skal bare ha slått 2
Skal ha slått 1 og 2
Følger ordinær kantklipp i kontrakt
Geometri, linje 5018
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8895
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk