NVDB DatakatalogBusker 511

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Egenskapstyper

Type 4131
5104: Buskroser
5105: Buskas
5101: Busker, frittstående
5102: Buskfelt
5103: Hekk, formklippet
Areal 4144
Tall [m2]
Antall 4139
Tall [stk]
Løvfellende/Vintergrønne 4157
5107: Løvfellende
5108: Vintergrønne
Høyde, gj.snitt 4159
Tall [m]
Norsk navn 4498
Tekst
Botanisk navn 4499
Tekst
Sort/herkomst 9967
Tekst
Plantetidspunkt 10280
Tall
Sluttdato for garantitid 10563
Dato
Tilleggsinformasjon 10186
Tekst
Prosjektreferanse 11145
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12394
Tekst
Eier 10872
17907: Stat, Statens vegvesen
17908: Kommune
17909: Privat
18629: Stat, Nye Veier
17910: Fylkeskommune
17911: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 4505
17680: Uavklart
18698: Nye Veier
18827: OPS
5293: Statens vegvesen
5294: Kommune
19902: Fylkeskommune
5295: Privat
Geometri, punkt 10726
GeomPunkt
Geometri, linje 5013
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 8892
GeomFlate
Planteomgivelser 4506
5290: Matjord
5291: Gress
5292: Barklag

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk