NVDB DatakatalogBusker 511

Det menes her flerårige planter med forvedet overjordsstamme som grener seg fra grunnen, og ikke har tydelig stamme med krone. Busker er normalt lavere enn 5 meter. Omfatter et stort antall slekter, arter og kultivarer/sorter.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100511
<>
Type 4131
Buskroser
Buskas
Busker, frittstående
Buskfelt
Hekk, formklippet
Areal 4144
<Tall> [m2]
Antall 4139
<Tall> [stk]
Løvfellende/Vintergrønne 4157
Løvfellende
Vintergrønne
Høyde, gj.snitt 4159
<Tall> [m]
Norsk navn 4498
<Tekst>
Botanisk navn 4499
<Tekst>
Sort/herkomst 9967
<Tekst>
Plantetidspunkt 10280
<Tall>
Sluttdato for garantitid 10563
<Dato>
Tilleggsinformasjon 10186
<Tekst>
Eier 10872
Stat
Kommune
Privat
Fylkeskommune
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 4505
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11145
<Tekst>
Geometri, punkt 10726
<GeomPunkt>
Geometri, linje 5013
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 8892
<GeomFlate>
Planteomgivelser 4506
Matjord
Gress
Barklag

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk