NVDB DatakatalogGrøntanlegg 508

En gruppering av "grøntelementer". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.

Egenskapstyper

Navn 4150
Tekst
Nummer 4151
Tekst
Beskrivelse 12185
Tekst
Sted/Adresse 4156
Tekst
Etableringsår 4155
Tall
Tilleggsinformasjon 11628
Tekst
Eier 9997
16177: Stat, Statens vegvesen
16178: Fylkeskommune
16179: Kommune
16180: Privat
18549: Stat, Nye Veier
17631: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5802
18720: Nye Veier
18849: OPS
8197: Statens vegvesen
19911: Fylkeskommune
8249: Privat
17690: Uavklart
8223: Kommune
Geometri, punkt 7588
GeomPunkt
Geometri, linje 5012
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 7587
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk