NVDB DatakatalogGrøntanlegg 508

Grøntanlegg er arealer som er opparbeidet eller forkommer naturlig overveiende med vegetasjonsobjekter, som busker, blomsterbeplanting, trær og grasdekker, i tilknytning til eller langs veger. Grøntanlegg kan ligge i naturlig terreng eller på helt kunstig opparbeidede flater, for eksempel sentraløyer i rundkjøringer. Grøntanlegget kan inneholde en gruppering grøntobjekter som sammen utgjør en helhet eller kun enkelte grøntobjekter. I tillegg kan det være skjøtselsmessige årsaker til grupperingen. Grøntanlegg kan være naturlike eller parklike (jfr. R610).

Egenskapstyper

Navn 4150
Tekst
Type 12560
21632: Kryssområde veg
21633: Rasteplass
21634: Hvile-/stopplomme
21635: Kollektivholdeplass
21636: Annen type
21629: By/tettsted, gate/kryss
21630: Sideareal til g/s-veg
21631: Sideareal til veg
Nummer 4151
Tekst
Sted/Adresse 4156
Tekst
Skjøtselsstandard 12572
21664: Annen spesifikk
21662: Parklik
21663: Naturlik
Spesielle hensyn 12561
21637: Ja
21638: Nei
Etableringsår 4155
Tall
Beskrivelse 12185
Tekst
Tilleggsinformasjon 11628
Tekst
Eier 9997
16177: Stat, Statens vegvesen
16178: Fylkeskommune
16179: Kommune
16180: Privat
18549: Stat, Nye Veier
17631: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5802
18720: Nye Veier
18849: OPS
8197: Statens vegvesen
19911: Fylkeskommune
8249: Privat
17690: Uavklart
8223: Kommune
Geometri, punkt 7588
GeomPunkt
Geometri, linje 5012
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 7587
GeomFlate

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk