NVDB DatakatalogGrøntanlegg 508

En gruppering av "grøntelementer". En del planter, busker trær kan være fornuftig å gruppere sammen. Dette kan være pga at de ligger samlet og sammen utgjør en større helhet. Det kan i tillegg være driftsmessige årsaker til grupperingen.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100508
<>
Navn 4150
<Tekst>
Nummer 4151
<Tekst>
Sted/Adresse 4156
<Tekst>
Anleggsår 4155
<Tall>
Eier 9997
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5802
Statens vegvesen
Privat
Uavklart
Kommune
Geometri, punkt 7588
<GeomPunkt>
Geometri, linje 5012
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 7587
<GeomFlate>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk