NVDB DatakatalogTilstand/skade FU, strekning 507

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100507
<>
Etterslep 4086
Ja
Nei
Dato kontrollert 4085
<Dato>
Tilleggsinformasjon 4087
<Tekst>
Geometri, linje 5011
<GeomLinje eller Kurve>

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Ja
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk