NVDB DatakatalogTilstand/skade FU, strekning 507

Gir informasjon om funksjonalitet. Normalt knyttet til et spesifikt strekningsobjekt.

Egenskapstyper

Etterslep 4086
5085: Ja
5086: Nei
Dato kontrollert 4085
Dato
Tilleggsinformasjon 4087
Tekst
Geometri, linje 5011
GeomLinje eller Kurve

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Ja
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk