NVDB DatakatalogKryssingsmulighet/Åpning 504

Angir punkt der det er mulig å krysse/bevege seg gjennom et fysisk hinder. Eksempelvis kan dette være åpning i et rekkverk, sted hvor en midtdeler kan krysses, mm

Egenskapstyper

Bredde 4084
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 11627
Tekst
Prosjektreferanse 11473
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12393
Tekst
Eier 11982
20593: Stat, Statens vegvesen
20594: Stat, Nye Veier
20595: Fylkeskommune
20596: Kommune
20597: Privat
20598: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12011
20784: Statens vegvesen
20785: Nye Veier
20786: Fylkeskommune
20787: OPS
20788: Kommune
20789: Privat
20790: Uavklart
Geometri, punkt 5009
GeomPunkt
Geometri, linje 8927
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk