NVDB DatakatalogSideareal tunnel 503

Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.

Egenskapstyper

Helning 4083
Tall []
Bredde 10784
Tall [m]
Tilleggsinformasjon 11626
Tekst
Prosjektreferanse 11144
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12392
Tekst
Geometri, linje 5008
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk