NVDB DatakatalogSideareal tunnel 503

Område fra ytre skulder (kantstein) til tunnelvegg. Kan også benevnes opphøyd bankett.

Egenskapstyper

Helning 4083
<Tall> []
StrekningTilknytning 100503
<>
Bredde 10784
<Tall> [m]
Prosjektreferanse 11144
<Tekst>
Geometri, linje 5008
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk