NVDB DatakatalogSkap, teknisk 502

Skap for oppbevaring/installasjon av utstyr.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100502
<>
Type 4013
Automasjonsskap
Utgår_Brannslukkingsskap
Nødstyreskap
Tellepunktskap
Betjening/styring
Byggeår 10358
<Tall>
Driftsmerking 10087
<Tekst>
Produktnavn 4018
<Tekst>
Produsentnavn 4016
<Tekst>
Eier 8039
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 8114
Privat
Uavklart
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11143
<Tekst>
Geometri, punkt 5007
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk