NVDB DatakatalogNødstasjon 500

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Egenskapstyper

Navn 9393
Tekst
Avstand til nødutgang 9852
Tall [m]
Plassert i tunnel 12095
21021: Ja
21022: Nei
Plassering 4001
12884: Utgår_Direkte på vegg
16070: I kiosk og skap
5037: I kiosk
5038: I skap
Etableringsår 9853
Tall
Driftsmerking 10473
Tekst
SCADA-merking 11737
Tekst
Tilleggsinformasjon 11624
Tekst
Arkivreferanse 11694
Tekst
Prosjektreferanse 11142
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12390
Tekst
Eier 10985
18663: Stat, Nye Veier
18363: Stat, Statens vegvesen
18364: Fylkeskommune
18365: Kommune
18366: Privat
18367: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9854
17779: Uavklart
18691: Nye Veier
18820: OPS
16023: Kommune
16024: Privat
16025: Statens vegvesen
19995: Fylkeskommune
Geometri, punkt 5005
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk