NVDB DatakatalogNødstasjon 500

Sted hvor det er plassert utstyr til bruk i nødsituasjoner, f.eks. brannslokker, nødtelefon etc. I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften skal en nødstasjon minimum være utstyrt med en nødtelefon og to brannslokningsapparater. Utstyr som er plassert utenfor kiosk, men nærmere kiosken enn 20 m, skal regnes som del av samme nødstasjon som kiosken.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100500
<>
Navn 9393
<Tekst>
Avstand til nødutgang 9852
<Tall> [m]
Plassering 4001
Utgår_Direkte på vegg
I kiosk og skap
I kiosk
I skap
Installeringsår 9853
<Tekst>
Driftsmerking 10473
<Tekst>
Eier 10985
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 9854
Uavklart
Kommune
Privat
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11142
<Tekst>
Geometri, punkt 5005
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk