NVDB DatakatalogRekkverk 5

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101)

Egenskapstyper

Rekkverkstype 1089
3970: Utgår_Betongrekkverk, Stabb/Saxegård
11330: Utgår_Z-ellipse
5700: Utgår_Topprekkverk på mur/kantdrager
3467: Brurekkverk, betong
11405: Utgår_Rekkverk m rør på stolper
17305: Rekkverk for gående/syklende
13790: Stålskinne m/sigma stålstolper
13791: Stålskinne festet på mur/vegg
3365: Utgår_Betongrekkverk
3366: Betong, plasstøpt
3367: Betong, prefabrikkert
3368: Betong, New Jersey
3369: Utgår_Rekkverk m skinne
3370: Stabbesteiner
3371: Wirerekkverk
13743: Brurekkverk, stål m/føringsskinne
13744: Brurekkverk, stål u/føringsskinne
13745: Stålskinne m/plaststolper
13746: Stålskinne m/stålstolpler
13747: Stålskinne m/trestolper
13748: Stålrør m/runde stålstolper
13749: Stålrør m/sigma stålstolper
13750: Stålrør m/trestolper
13751: Treskinne m/stålstolper
13752: Treskinne m/trestolper
Bruksområde 1248
4043: Utgår_Brufot
4044: Gang/sykkelveg
11788: Midtrekkverk
4045: Fjell
11789: Midtdeler
4591: Jernbane
4594: Utgår_Undergang
2393: Skråning
17369: Sideaktivitet
2394: Trafikk
2395: Naboelement
4667: Brukant/stup
2396: Vann
Skinneutrustning 1647
3461: Ensidig, dobbel ( 8=ll )
3462: Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 )
3734: Tosidig, enkel ( o-ll-o )
3464: Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o )
4076: Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 )
3725: Ensidig, enkel ( o-ll )
Plassering på bru 4665
5728: Ytterrekkverk
5729: Innerrekkverk
MC-skinne 9591
13811: Ja
13812: Nei
Panel 4662
5730: Sprosse
5731: Gitter
20077: Pleksiglass
Utblokking 1645
3513: Utgår_Ja
13741: Bakskinne
13742: Bøyle
Håndlist 9592
13813: Ja
13814: Nei
Lengde 1298
Tall [m]
Stolpeavstand 1567
[m]
20070: 6.0
13722: 1.33
3995: 1.0
13723: 1.8
3996: 2.0
13724: 2.3
3997: 3.0
3998: 4.0
Elementlengde 1965
Tall [m]
Høyde 1574
Tall [m]
Rekkverksbredde 4663
Tall [m]
Styrkeklasse 9554
13728: H3
13729: H4a
13730: H4b
13731: L1
13732: L2
13733: L3
13734: L4a
13735: L4b
13736: N1
13737: N2
13738: T1
13739: T2
13740: T3
13726: H1
13727: H2
Produktnavn/typegodkjenning 10881
17944: Active Block 450.0 - (N1-W5) U
17945: Active Block 450.1 - (H1-W5) U
17946: Active Block 450.1 - (N2-W4) U
17947: BD Veg P140 - (N2-W7)
17948: BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4)
17949: BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5)
17950: BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5)
17951: BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3)
17952: BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3)
17953: BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2)
17954: BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4)
17955: Birsta 1P - (N2-W4)
17956: Birsta 1P - (H1-W5)
17957: Birsta 3P - (H4B-W3)
17958: Bri-Flex - (H2-W4)
17959: Britpave CSB - (H2-W1)
17960: CC4-BT1 - (H2-W4)
17961: CC4-BT2 - (H2-W1)
17962: CC4-RH2-1 - (H2-W4)
17963: CC4-RH2-2 - (N2-W3)
17964: CC4-RP4 - (N2-W7)
17965: CC4-RS-2 - (N2-W4)
17966: CC4-RS-4 - (N2-W5)
17969: DB 100 K250 - (H2-W7) U
17970: DB 100 K280 - (H4B-W6)
17971: DB 100 K340 - (H1-W5) U
17972: DB 100 K340 - (H2-W6) U
17973: DB 100 K340 - (H4B-W7) U
17974: DB 100S K150 - (H1-W5)
17975: DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7)
17976: DB 100S K220 - (H2-W5)
17983: DB 65S - (H1-W6)
17984: DB 80 K150 - (N2-W3)
17985: DB 80 K150 - (H1-W4)
17986: DB 80 K150 (Double) - (H2-W7)
17990: DB 80 K220 - (H1-W6) U
17991: DB 80 K220 - (N1-W4) U
21576: H2BL - (H2-W4)
21577: MDB L - (H1/L1-W3)
21578: MDB L - (N2-W2)
17995: Duo-Rail KAB - (N2-W4) U
21579: Nordic M H1 V2 - (H1-W4)
17996: Duo-Rail KAB - (H2-W7) U
21580: Nordic M H2 - (H2-W4)
17997: Duo-Rail KAB - (H1-W5) U
21581: Nordic R H2 Low - (H2-W4)
21582: Prodigy 7.20s 133 - (H1-W3)
21583: Prodigy 7.20s 133 - (H2-W3)
21584: Prodigy 7.20s 133 - (L1-W3)
18001: FMK EU2 - (N2-W4)
21585: Prodigy 7.20s 133 - (L2-W3)
18002: FMK EU4 - (N2-W5)
21586: Prodigy 7.20s 133 - (N2-W2)
18003: FlexBeam DS - (N2-W3) U
21587: Prodigy 7.20s 200 - (H1-W3)
18004: FlexBeam DS - (N2-W4) U
21588: Prodigy 7.20s 200 - (L1-W3)
18005: FlexBeam DS - (N2-W2) U
21589: Prodigy 7.20s 200 - (N2-W2)
18006: FlexBeam PLUS - (H2-W5) U
21590: Prodigy 7.20s 400 - (N2-W3)
18007: FlexBeam PLUS - (H1-W4) U
21591: Prodigy 9.25s 200 - (H2-W4)
18008: FlexBeam SS - (N2-W5-1) U
21592: REBLOC 120A_7.5 - (H4b-W2)
18009: FlexBeam SS - (N2-W5-2) U
21593: REBLOC 80X_8 - (H2-W4)
18010: FlexSafe - (H2-W2)
21594: REBLOC 80XA_8_3A - (H2-W2)
18011: FMK-B1 - (H2-W3)
21595: REBLOC 80XA_8_3P - (H2-W2)
18012: FMK-VE3 - (N2-W3)
21596: REBLOC 80XW_8 - (H2-W1)
18013: GPLINK 1.5 - (N2-W5-2) U
21597: REBLOC 84XEA.3_8 - (H2-W1)
18014: GPLINK 1.5 - (N2-W5-1) U
21598: REBLOC 92XES_8 - (H2-W2)
18015: Linebloc LB90 - (N2-W4) U
21599: REBOC 84XEAL_8 - (H2-W1)
18016: LT 100 D - (H2-W1)
21600: SafeLine-M with baseplate - (H1-W2)
18017: LT 100 E - (H2-W1)
21601: SafeLine-M with baseplate - (L1-W3)
18018: LT 101 bru - (H2-W2)
21602: SafeLine-M with baseplate - (N2-W3)
18019: LT 102 veg - (H2-W1)
21603: SmartProtect Barriär 2.9 - (T1-W1)
18020: LT 103 veg - (H2-W2)
21604: SmartProtect Barriär 2.9 - (T2-W3)
18021: LT 104 veg-bru - (H2-W2)
21605: SmartProtect Barriär 2.9 - (T3-W5)
18022: LT 104 veg-bru - (H4B-W2)
21606: SmartProtect Barriär 5.8 - (T1-W1)
21607: SmartProtect Barriär 5.8 - (T2-W2)
20072: StalPro Rail sl - (N2 W4)
21608: SmartProtect Barriär 5.8 - (T3-W4)
21609: StalPro Rail en - (N2-W4)
21610: StalPro Rail hn - (H2-W4)
21611: Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4)
18028: Monoline - (N2-W4)
18032: Oppland SVV1 - (H2-W4)
18033: Oppland SVV2 - (H2-W1)
18034: Passco L1 - (H1-W3) U
18035: Passco L1 - (N2-W3) U
18036: Passco L1 - (H1-W4) U
18037: Passco L1 - (N2-W2) U
18038: Peis 100 - (H2-W3) U
18050: RB100 - (H2-W5)
18051: RB100 - (H4B-W6)
18055: RB80 - (N2-W3)
18056: RB80 - (H1-W4)
18057: RSS 2m/cc - (N2-W4)
18058: RSS 4m/cc - (N2-W5)
18059: RSS BSB 1m/cc - (H2-W4)
18060: RSS BSB 2m/cc - (N2-W3)
18061: RSS PP - (N2-W7)
18062: Safeline Parapet - (H2-W2)
18063: Safeline Parapet 1,4 - (H2-W3)
18064: Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5)
18065: Safeline veg (ensidig) - (N2-W5)
18066: Safetybaer H2 D90 - (H2-W1)
18067: Safetybaer H2 E80 - (H2-W1)
18068: Safetybaer H2 E90 - (H2-W1)
18074: Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4)
18076: Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4)
18077: Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4)
18078: Sicuro-Arc - (H2-W2)
18079: Sicuro-Classic - (N2-W6)
18080: Sicuro-Classic - (N2-W4)
18081: SP-11 - (H1-W5) U
18082: SP-15 - (N2-W6)
18083: SP-15W - (N2-W4)
18084: SP-15W - (N2-W5) U
18085: SP-17 - (H1-W6)
18086: StalPro Rail dn - (H2-W4)
18087: StalPro Rail d - (N2-W4) U
18088: StalPro Rail hd - (H1-W3)
18089: StalPro Rail hd - (H2-W4)
18090: StalPro Rail sx - (N2-W3)
18091: StalPro Rail sx - (H1-W4)
18092: StalPro Rail su - (N2-W2)
18093: StalPro Rail su - (H1-W3)
18094: Super-Rail - (H4B-W7) U
18095: Super-Rail Plus - (H4B-W7) U
18096: Svelvik Ellipsen - (N1-W1)
18097: SVS-Betong - (H2-W1)
18098: SVS-T - (N2-W7) U
18099: SVS-T - (N1-W6) U
18100: SVS-T - (N1-W4) U
18101: SVS-T/P - (N2-W6) U
18102: T18 - 4M - (N2-W7)
18103: T18 - 4MS2 - (N2-W5)
18104: T22 - (N2-W6)
18105: T40 - (N2-W3)
18106: T40 - (H2-W4)
18107: TRS BoxBeam - (N2-W5-1) U
18108: TRS BoxBeam - (N2-W4) U
18109: TRS BoxBeam - (N2-W5-2) U
18117: Vik 2mm - (N2-W4-4)
18118: Vik CC2 - (N2-W4)
18119: Vik CC4 - (N2-W5)
18120: Vik P - (N2-W7)
18121: Vik SVV1 - (H2-W4)
18122: Vik SVV2 - (H2-W1)
18123: Vik Veg CC1 - (H2-W4)
18124: Vik Veg CC2 - (N2-W3)
18125: Vik W3 cc2 - (N2-W3)
18126: Vik W3 cc4 - (N2-W3)
18127: Vik-midtdeler - (N2-W5)
18128: Vik-P - (N1-W4)
18129: Z R1 - (N2-W5)
18130: Z R1 - (N2-W2)
18131: Z R1 4D - (N2-W5)
18132: Z R2 - (N2-W4)
18133: Z R2 - (N2-W3)
18134: ZB4-1 - (H2-W3)
18135: ZB4-2 - (H2-W2)
18136: Ellips ZE1 2 - (N2-W5)
18137: Ellips ZE2 2 - (N2-W3)
18138: Ellips ZE2 3 - (N2-W3)
18139: Ellips ZE2 4 - (N2-W4)
18140: Ellips ZE2 5 - (N2-W5)
18141: Ellips ZE2 6 - (N2-W5)
18142: ZK1 - (N2-W5)
18143: ZK1 - (N2-W6)
18150: ZW1 - (N2-W4)
18151: ZW1 - (N2-W5)
18152: ZW1 EM - (N2-W5)
18153: ZW1 EM - (N2-W4)
18154: ZW2 - (N2-W4)
18155: Ørsta-Bru - (H2-W2)
18156: Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4)
20344: BDID - (N2-W4)
20345: BDID - (N2-W5)
20346: BLINDN2R0 - (N2-W5)
20347: BMIDH1C2 - (H1-W3)
20348: CARN2BL3 - (N2-W3)
20349: CESVV2 - (H2-W1)
20350: DB 100S K220 - (N2-W3)
20351: DB 80 - T180S - (H2-W5)
20352: DB 80 - T180S - (N2-W4)
20353: DB 80AS-E - K180S med 30 cm back - (H2-W2)
20354: DB 80AS-E - K180S med 40 cm back - (H2-W1)
20355: DB 80E - K150S - (H2-W1)
20356: Duo-Rail KAV - (H2-W3)
20357: Ellips Z E2 - (N2-W5)
21381: Vik eo (Megarail eo) - (H2-W4)
20358: Ellips Z E3 - (N2-W3)
20359: Ellips Z E3 - (H1-W5)
20360: FlexSafe 1400 - (H2-W2)
20361: FMK-B1 bru 1,2m - (H2-W3)
20362: FMK-B1 bru 1,4m - (H2-W3)
20363: FMK-C1 - (H1-W4)
20364: FMK-C1 - (N2-W4)
20368: Monoline - (N2-W5)
20369: NB100/300 - (H2-W4)
20370: Nordic M N2 - (N2-W4)
20371: Nordic R H2 High - (H2-W2)
20372: Nordic R N2 - (N2-W3)
20373: Nordic W H2 High - (H2-W2)
20374: Nordic W N2 - (N2-W4)
20375: Nordic W N2 - (N2-W5)
20376: Passco H2 - (H2-W3)
20377: Passco H4b - (H4B-W1)
20379: RB100A - (H2-W1)
20380: RB100SF - (H4B-W4)
20381: RB100SFS - (H4B-W5)
20390: RB80A - (H2-W1)
20391: RB80AS - (H2-W3)
20392: RB80H - (H2-W5)
20393: RB80L - (N2-W4)
20395: RB84XEAL - (H2-W1)
20399: RB85BF (dobbel rad) - (H2-W5)
20400: RSS Bru 1 - (H2-W4)
20401: RSS Bru 2 - (H2-W1)
20402: SafeLine-M - (N2-W4-6)
20403: SafeLine-M - (N2-W4-3)
20404: SafeLine-M - (H1-W3)
20405: SafeLine-R H2 - (H2-W5)
20406: SafeLine-R N2 - (N2-W4)
20407: SafeLine-R N2 - (N2-W3)
20412: Smart Rail 1.33 Plus - (H2-W4)
20413: SP-05 - (N2-W5)
20414: SP-07 - (H1-W6)
20415: SPR4 - (N2-W4)
20416: STP-11M - (H1-W1)
20417: TLC18 - (N1-W5)
20418: Vik 2mm - (N2-W4-2)
20419: VIK H1 - (H1-W4)
20420: VIK H1 midtrekkverk - (H1-W4)
20421: VIK-EP - (H1-W3)
20422: VIK-EP - (N2-W2)
20423: VIK-EP - (N2-W4)
20424: VS-H2-D90 - (H2-W1)
20425: VS-H2-E80 - (H2-W1)
20426: VS-H2-E90 - (H2-W1)
20427: Z B5-3 - (H2-W3)
20428: Z B5-4 - (H2-W3)
20429: Z B5-5 - (H2-W3)
20430: Z B5-6 - (H2-W3)
20431: ZB4-12+ - (H2-W2)
20432: ZB4-13 - (H2-W3)
20433: ZB4-14+ - (H2-W2)
20434: ZB4-15 - (H2-W3)
20435: ZB4-16 - (H2-W3)
20436: ZB4-17 - (H2-W3)
20437: ZB4-4 - (H2-W3)
20438: ZB4-4+ - (H2-W3)
20439: ZB4-5 - (H2-W3)
20440: ZB4-6 - (H2-W3)
20441: ZB4-7 - (H2-W2)
20442: DB 100AS-R - K280 - (H4B-W5)
20443: DB 80AS-A - K120S - (H2-W1)
20444: DB 80AS-R - K180 - (H2-W4)
Etableringsår 7558
Tall
Tilleggsinformasjon 10415
Tekst
Prosjektreferanse 11030
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12265
Tekst
FKB_ID 10847
Tekst
Eier 7984
10712: Fylkeskommune
18600: Stat, Nye Veier
17609: Uavklart
10250: Stat, Statens vegvesen
10314: Kommune
10378: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8048
17701: Uavklart
10598: Privat
18694: Nye Veier
18823: OPS
10520: Kommune
10442: Statens vegvesen
19919: Fylkeskommune
Geometri, linje 4714
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Type skinne 2095
2242: Utgår_Metall, stål
2195: Utgår_Tre
2215: Utgår_Betong
2252: Utgår_Metall, aluminium
12239: Utgår_Metall, stål, corten

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER_IKKE
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk