NVDB DatakatalogRekkverk 5

En anordning som skal hindre at kjøretøy forlater vegen (Håndbok N101 (231))

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100005
<>
Rekkverkstype 1089
Utgår_Betongrekkverk, Stabb/Saxegård
Utgår_Z-ellipse
Utgår_Topprekkverk på mur/kantdrager
Brurekkverk, betong
Utgår_Rekkverk m rør på stolper
Rekkverk for gående/syklende
Stålskinne m/sigma stålstolper
Stålskinne festet på mur/vegg
Utgår_Betongrekkverk
Betong, plasstøpt
Betong, prefabrikkert
Betong, New Jersey
Utgår_Rekkverk m skinne
Stabbesteiner
Wirerekkverk
Brurekkverk, stål m/føringsskinne
Brurekkverk, stål u/føringsskinne
Stålskinne m/plaststolper
Stålskinne m/stålstolpler
Stålskinne m/trestolper
Stålrør m/runde stålstolper
Stålrør m/sigma stålstolper
Stålrør m/trestolper
Treskinne m/stålstolper
Treskinne m/trestolper
Bruksområde 1248
Utgår_Brufot
Gang/sykkelveg
Midtrekkverk
Fjell
Midtdeler
Jernbane
Utgår_Undergang
Skråning
Sideaktivitet
Trafikk
Naboelement
Brukant/stup
Vann
Skinneutrustning 1647
Ensidig, dobbel ( 8=ll )
Tosidig, dobbel ( 8=ll=8 )
Tosidig, enkel ( o-ll-o )
Tosidig, dobbel/enkel ( 8=ll=o )
Tosidig, enkel/dobbel ( o-ll=8 )
Ensidig, enkel ( o-ll )
Plassering på bru 4665
Ytterrekkverk
Innerrekkverk
MC-skinne 9591
Ja
Nei
Panel 4662
Sprosse
Gitter
Utblokking 1645
Utgår_Ja
Bakskinne
Bøyle
Håndlist 9592
Ja
Nei
Lengde 1298
<Tall> [m]
Stolpeavstand 1567
1.33 m
1.0 m
1.8 m
2.0 m
2.3 m
3.0 m
4.0 m
Elementlengde 1965
<Tall> [m]
Høyde 1574
<Tall> [m]
Rekkverksbredde 4663
<Tall> [m]
Styrkeklasse 9554
H3
H4a
H4b
L1
L2
L3
L4a
L4b
N1
N2
T1
T2
T3
H1
H2
Typegodkjenning (test) 10881
Active Block 450.0 - (N1-W5)
Active Block 450.1 - (H1-W5)
Active Block 450.1 - (N2-W4)
BD Veg P140 - (N2-W7)
BD Veg-Sigma CC2 - (N2-W4)
BD Veg-Sigma CC4 - (N2-W5)
BD Veg-Sigma/BS CC1 - (H2-W5)
BD Veg-Sigma/BS CC2 - (N2-W3)
BDM veg CC2 - H1 - (H1-W3)
BDM veg CC2 - N2 - (N2-W2)
BDM veg CC4 - N2 - (N2-W4)
Birsta 1P - (N2-W4)
Birsta 1P - (H1-W5)
Birsta 3P - (H4B-W3)
Bri-Flex - (H2-W4)
Britpave CSB - (H2-W1)
CC4-BT1 - (H2-W4)
CC4-BT2 - (H2-W1)
CC4-RH2-1 - (H2-W4)
CC4-RH2-2 - (N2-W3)
CC4-RP4 - (N2-W7)
CC4-RS-2 - (N2-W4)
CC4-RS-4 - (N2-W5)
CityGuard - (T2-W5)
CityGuard - (T1-W4)
DB 100 K250 - (H2-W7)
DB 100 K280 - (H4B-W6)
DB 100 K340 - (H1-W5)
DB 100 K340 - (H2-W6)
DB 100 K340 - (H4B-W7)
DB 100S K150 - (H1-W5)
DB 100S K150 (Double) - (H4B-W7)
DB 100S K220 - (H2-W5)
DB 50SL - (T2-W1)
DB 50SL - (T1-W1)
DB 50SL - (T3-W2)
DB 65S - (T3-W2)
DB 65S - (T2-W2)
DB 65S - (T1-W1)
DB 65S - (H1-W6)
DB 80 K150 - (N2-W3)
DB 80 K150 - (H1-W4)
DB 80 K150 (Double) - (H2-W7)
DB 80 K180 - (T2-W2)
DB 80 K180 - (T1-W1)
DB 80 K180 - (T3-W3)
DB 80 K220 - (H1-W6)
DB 80 K220 - (N1-W4)
Duo-Rail K - (T3-W3)
Duo-Rail K - (T1-W2)
Duo-Rail K - (T2-W3)
Duo-Rail KAB - (N2-W4)
Duo-Rail KAB - (H2-W7)
Duo-Rail KAB - (H1-W5)
Duo-Rail KB - (T2-W2)
Duo-Rail KB - (T1-W1)
Duo-Rail KB - (T3-W3)
EU2 - (N2-W4)
EU4 - (N2-W5)
FlexBeam DS - (N2-W3)
FlexBeam DS - (N2-W4)
FlexBeam DS - (N2-W2)
FlexBeam PLUS - (H2-W5)
FlexBeam PLUS - (H1-W4)
FlexBeam SS - (N2-W5)
FlexBeam SS - (N2-W5)
FlexSafe - (H2-W2)
FMK-B1 - (H2-W3)
FMK-VEG - (N2-W3)
GPLINK 1.5 - (N2-W5)
GPLINK 1.5 - (N2-W5)
Linebloc LB90 - (N2-W4)
LT 100 D - (H2-W1)
LT 100 E - (H2-W1)
LT 101 bru - (H2-W2)
LT 102 veg - (H2-W1)
LT 103 veg - (H2-W2)
LT 104 veg-bru - (H2-W2)
LT 104 veg-bru - (H4B-W2)
M.A.S.S. - (T2-W5)
M.A.S.S. - (T1-W4)
Miniguard - (T1-W3)
Miniguard - (T2-W6)
Miniguard - (T3-W8)
Monoline - (N2-W4)
NoHarm PolyHog - (T1-W5)
NoHarm PolyPig - (T2-W5)
NoHarm PolyPig - (T1-W4)
Oppland SVV1 - (H2-W4)
Oppland SVV2 - (H2-W1)
Passco L1 - (H1-W3)
Passco L1 - (N2-W3)
Passco L1 - (H1-W4)
Passco L1 - (N2-W2)
Peis 100 - (H2-W3)
ProTec 100 - (T3-W2)
ProTec 100 - (T1-W1)
ProTec 100 - (T2-W2)
ProTec 120 - (T2-W2)
ProTec 120 - (T1-W1)
ProTec 120 - (T3-W2)
ProTec 160 - (T3-W2)
ProTec 50 City - (T1-W2)
ProTec 50 City - (T1-W2)
RB1-1000 - (T2-W6)
RB1-1000 - (T1-W4)
RB100 - (H2-W5)
RB100 - (H4B-W6)
RB60 - (T1-W1)
RB60 - (T2-W1)
RB60 - (T3-W2)
RB80 - (N2-W3)
RB80 - (H1-W4)
RSS 2m/cc - (N2-W4)
RSS 4m/cc - (N2-W5)
RSS BSB 1m/cc - (H2-W5)
RSS BSB 2m/cc - (N2-W3)
RSS PP - (N2-W7)
Safeline Bru - (H2-W2)
Safeline Bru (høyde 1,4m) - (H2-W3)
Safeline veg (dobbeltsidig) - (N2-W5)
Safeline veg (ensidig) - (N2-W5)
Safetybaer H2 D90 - (H2-W1)
Safetybaer H2 E80 - (H2-W1)
Safetybaer H2 E90 - (H2-W1)
SB 50 - (T2-W1)
SB 50 - (T1-W1)
SB 50 - (T3-W2)
Secura 700/2000 lås 250 - (T1-W3)
Secura 700/2000 lås 250 - (T2-W4)
Secura 700/4000 lås 250 - (N1-W4)
Secura 900/4000 lås 250 - (T3-W3)
Secura 900/4000 lås 250 - (N2-W4)
Secura 900/4000 lås 330 - (H1-W4)
Sicuro-Bru - (H2-W2)
Sicuro-Veg - (N2-W6)
Sicuro-Veg - (N2-W4)
SP-11 - (H1-W5)
SP-15 - (N2-W6)
SP-15W - (N2-W4)
SP-15W - (N2-W5)
SP-17 - (H1-W6)
StalPro Rail d - (H2-W5)
StalPro Rail d - (N2-W4)
StalPro Rail hd - (H1-W3)
StalPro Rail hd - (H2-W4)
StalPro Rail s4 - (N2-W3)
StalPro Rail s4 - (H1-W4)
StalPro Rail su - (N2-W2)
StalPro Rail su - (H1-W3)
Super-Rail - (H4B-W7)
Super-Rail Plus - (H4B-W7)
Svelvik Ellipsen - (N1-W1)
SVS-Betong - (H2-W1)
SVS-T - (N2-W7)
SVS-T - (N1-W6)
SVS-T - (N1-W4)
SVS-T/P - (N2-W6)
T18 - (N2-W7)
T18 - (N2-W5)
T22 - (N2-W6)
T40 - (N2-W3)
T40 - (H2-W4)
TRS BoxBeam - (N2-W5)
TRS BoxBeam - (N2-W4)
TRS BoxBeam - (N2-W5)
VarioGuard - (T2-W2)
Varioguard - (T3-W3)
VarioGuard - (T1-W2)
Varioguard QJ - (T3-W3)
Varioguard QJ - (T2-W2)
Varioguard QJ - (T1-W2)
Varioguard QJ-asfaltspyd - (T3-W2)
Vik 2mm - (N2-W5)
Vik CC2 - (N2-W4)
Vik CC4 - (N2-W5)
Vik P - (N2-W7)
Vik SVV1 - (H2-W4)
Vik SVV2 - (H2-W1)
Vik Veg CC1 - (H2-W5)
Vik Veg CC2 - (N2-W3)
Vik W3 cc2 - (N2-W3)
Vik W3 cc4 - (N2-W3)
Vik-midtdeler - (N2-W5)
Vik-P - (N1-W4)
Z R1 - (N2-W5)
Z R1 - (N2-W4)
Z R1 4D - (N2-W5)
Z R2 - (N2-W4)
Z R2 - (N2-W3)
ZB4-1 - (H2-W3)
ZB4-2 - (H2-W2)
ZE1 2 - (N2-W5)
ZE2 2 - (N2-W3)
ZE2 3 - (N2-W4)
ZE2 4 - (N2-W4)
ZE2 5 - (N2-W5)
ZE2 6 - (N2-W5)
ZK1 - (N2-W5)
ZK1 - (N2-W6)
ZoneGuard System 1 - (T3-W4)
ZoneGuard System 1 - (T2-W3)
ZoneGuard System 1 - (T1-W2)
ZoneGuard System 2 - (T2-W1)
ZoneGuard System 2 - (T1-W1)
ZoneGuard System 2 - (T3-W2)
ZW1 - (N2-W4)
ZW1 - (N2-W5)
ZW1 EM - (N2-W5)
ZW1 EM - (N2-W4)
ZW2 - (N2-W4)
Ørsta-Bru - (H2-W2)
Ørsta-Veg CC3 - (N2-W4)
Oppsettingsår 7558
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10415
<Tekst>
Eier 7984
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8048
Uavklart
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11030
<Tekst>
FKB_ID 10847
<Tekst>
Geometri, linje 4714
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Type skinne 2095
Utgår_Metall, stål
Utgår_Tre
Utgår_Betong
Utgår_Metall, aluminium
Utgår_Metall, stål, corten

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER_IKKE
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk