NVDB DatakatalogViltskremmere/varslere 498

Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.

Egenskapstyper

Type 10495
16928: Lys
16929: Luktstoffer
16930: Viltvarslere for bilføreren
16931: Annet
16934: Reflektor
16926: Lys og lyd
16927: Lyd
Antall 3989
Tall [stk]
Beskrivelse 10497
Tekst
Varighet 10496
16932: Permanent tiltak
16933: Midlertidig tiltak
Gyldig til 10498
Dato
Etableringsår 10403
Tall
Produsent 4081
Tekst
Produktnavn 3991
Tekst
Leverandør 3990
Tekst
Eier 8037
17657: Uavklart
18554: Stat, Nye Veier
10764: Fylkeskommune
10303: Stat, Statens vegvesen
10367: Kommune
10431: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8112
19969: Fylkeskommune
10662: Privat
10584: Kommune
17752: Uavklart
10506: Statens vegvesen
18766: Nye Veier
18895: OPS
Geometri, linje 5003
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk