NVDB DatakatalogViltskremmere/varslere 498

Strekninger som har permanente eller midlertidige tiltak for å skremme vilt unna vegbanen samt tiltak som varsler bilfører om vilt i nærheten av vegen.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100498
<>
Type 10495
Lys
Luktstoffer
Viltvarslere for bilføreren
Annet
Reflektor
Lys og lyd
Lyd
Antall 3989
<Tall> [stk]
Beskrivelse 10497
<Tekst>
Varighet 10496
Permanent tiltak
Midlertidig tiltak
Gyldig til 10498
<Dato>
Oppsettingsår 10403
<Tall>
Produktnavn 3991
<Tekst>
Fabrikant 4081
<Tekst>
Leverandør 3990
<Tekst>
Eier 8037
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8112
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Geometri, linje 5003
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk