NVDB DatakatalogTrafikkøy 49

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen

Egenskapstyper

Type 1119
11632: Parallelldeleøy, rundkjøring
12976: Trafikkøy v filterfelt
11633: Trompetdeleøy, rundkjøring
3207: Delende trafikkøy uten venstresvingefelt
3208: Delende trafikkøy med venstresvingefelt
3209: Dråpeøy
3210: Trekantøy
3211: Trekantdeleøy, rundkjøring
3212: Sentraløy, rundkjøring
3213: Trafikkøy v fotgjengerovergang
3214: Trafikkøy v snuplass
Utforming 2024
3220: Malt
3224: Fysisk m kantstein
Belegning 2127
11234: Skiferheller
11235: Granitt
2347: Asfalt
5547: Betong, farget
5548: Betong, mønstret
3277: Stein
3917: Grønt/beplantning
5549: Betong, mønstret og farget
5550: Betongheller
5552: Stein, faststøpt i betong
5553: Stein, rundstein
5554: Stein, brostein
5555: Pukk
4053: Betong
7934: Betongstein
Belegning, overkjørbart areal 8787
11786: Betong
11628: Stein, brostein
11629: Asfalt
11631: Betongstein
Areal, totalt 1363
Tall [m2]
Areal, overkjørbart 8786
Tall [m2]
Etableringsår 10381
Tall
Tilleggsinformasjon 11569
Tekst
Prosjektreferanse 11054
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12292
Tekst
FKB_ID 10858
Tekst
Eier 10768
17444: Fylkeskommune
18628: Stat, Nye Veier
17445: Kommune
17446: Privat
17447: Stat, Statens vegvesen
17640: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8057
10529: Kommune
18674: Nye Veier
10451: Statens vegvesen
18803: OPS
19927: Fylkeskommune
17710: Uavklart
10607: Privat
Geometri, punkt 4756
GeomPunkt
Geometri, linje 8917
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flateavgrensning 10716
GeomFlate

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk