NVDB DatakatalogTrafikkøy 49

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100049
<>
Type 1119
Parallelldeleøy, rundkjøring
Trafikkøy v filterfelt
Trompetdeleøy, rundkjøring
Delende trafikkøy uten venstresvingefelt
Delende trafikkøy med venstresvingefelt
Dråpeøy
Trekantøy
Trekantdeleøy, rundkjøring
Sentraløy, rundkjøring
Trafikkøy v fotgjengerovergang
Trafikkøy v snuplass
Utforming 2024
Malt
Fysisk m kantstein
Belegning 2127
Skiferheller
Granitt
Asfalt
Betong, farget
Betong, mønstret
Stein
Grønt/beplantning
Betong, mønstret og farget
Betongheller
Stein, faststøpt i betong
Stein, rundstein
Stein, brostein
Pukk
Betong
Betongstein
Belegning, overkjørbart areal 8787
Betong
Stein, brostein
Asfalt
Betongstein
Areal, totalt 1363
<Tall> [m2]
Areal, overkjørbart 8786
<Tall> [m2]
Byggeår 10381
<Tall>
Eier 10768
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Stat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 8057
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Prosjektreferanse 11054
<Tekst>
FKB_ID 10858
<Tekst>
Geometri, punkt 4756
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8917
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flateavgrensning 10716
<GeomFlate>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk