NVDB DatakatalogHoldeplassutrustning 487

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100487
<>
UU_Type transportmiddel 10259
Tog/T-bane
Ferje
Drosje
Buss
Trikk/bybane
UU_Type 3956
Signalstopp
Plattform og lomme
Kun skilt
Kantstopp
Annen type
UU_Viktighetsnivå 10260
Nasjonalt knutepunkt
Regionalt knutepunkt
Lokalt knutepunkt
Annen viktig holdeplass
Standard holdeplass
UU_På- og avstigning 10205
Både på- og avstigning
Primært avstigning
Trafikkretning, geografisk 10213
Sørgående
Til sentrum
Varierer
Vestgående
Østgående
Begge
Fra sentrum
Nordgående
NHR_Holdeplassnummer 3958
<Tekst>
Holdeplassnummer, alternativ 10884
<Tekst>
NHR_Holdeplassnavn 3957
<Tekst>
Holdeplassnavn, alternativ 10885
<Tekst>
NHR_Stoppunktnummer 10203
<Tekst>
Stoppunktnummer_alternativ 10204
<Tekst>
UU_poeng, beregnet, mulig 10261
<Tall>
UU_poeng, beregnet, faktisk 10188
<Tall>
UU_Holdeplasskilt 10416
Ja, klistremerke
Ja, standard skiltplate
Nei
Ja, integrert symbol
UU_Oppslagstavle for rutetabell 10206
Ja
Nei
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant 10207
<Tall> [cm]
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant 10257
<Tall> [cm]
UU_Oppslagstavle rutetab, adgang 10208
Ja
Nei
UU_Oppslagstavle rutetab, belyst 10417
Ja
Nei
UU_Sanntidsinformasjon 10209
Ja
Nei
UU_Høyttaler 10210
Ja
Nei
UU_Belysning 3959
Ja, egen belysning
Ja, belyst av gatebelysning
Nei
UU_Leskur/tak 10199
Ikke le/overbygg
Innendørs
Leskur
Åpent overbygg
UU_Leskur, fri bredde innvendig 10262
<Tall> [m]
UU_Leskur, fri dybde innvendig 10263
<Tall> [m]
UU_Varselfelt langs perrongkant 10198
Ja
Nei
UU_Leskur, areal tilpasset rullestol 10200
Ja
Nei
UU_Sittemulighet 10211
Ja
Ja, med tak
Ja, med armlene
Ja, med armlene og tak
Nei
UU_Gangadkomst 3963
Ja
Delvis
Nei
UU_Sykkelparkering 10212
Ja
Ja, med overbygg
Nei
UU_Gangadkomst, stigning 10190
Inntil 1:20
Inntil 1:15
Inntil 1:12
Brattere enn 1:12
UU_Bilparkering 10220
Ja
Ja, med takoverbygg
Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede
Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede og takoverbygg
Nei
UU_Gangadkomst, kryssingsmulighet 10694
Ja
Nei
UU_Plattform, type 10219
Ikke plattform
Del av fortau
Trafikkøy
Eget areal
UU_Plattform, belegning 10193
Grus
Naturstein, brostein
Asfalt
Betong
Betongstein
UU_Plattform, dekkekvalitet 10189
God
Middels
Dårlig
UU_Plattform, lengde 10191
<Tall> [m]
UU_Plattform, bredde 10192
<Tall> [m]
UU_Plattform, punkthinder 10202
Nei
Ja
UU_Plattform, minstebredde u punkthinder 10201
<Tall> [m]
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning 10194
<Tall> [cm]
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning 10195
<Tall> [cm]
UU_Plattform, buss adgang til kant 10196
Ja
Nei
UU_Taktile indikatorer til påstigning 10197
Ja
Nei
Etableringsår 10306
<Tall>
Tilleggsinformasjon 7833
<Tekst>
Eier 10221
Uavklart
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3962
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11141
<Tekst>
Geometri, punkt 5001
<GeomPunkt>
Geometri, linje 8926
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk