NVDB DatakatalogHoldeplassutrustning 487

Sted for på og avstigning av kollektivtrafikk.

Egenskapstyper

UU_Type transportmiddel 10259
16752: Tog/T-bane
16837: Ferje
16759: Drosje
16750: Buss
16751: Trikk/bybane
UU_Type 3956
16688: Signalstopp
19089: Lomme og skilt, ikke plattform
5078: Plattform og lomme
5079: Kun skilt
5080: Kantstopp
5081: Annen type
UU_Viktighetsnivå 10260
16753: Nasjonalt knutepunkt
16754: Regionalt knutepunkt
16755: Lokalt knutepunkt
16756: Annen viktig holdeplass
16757: Standard holdeplass
UU_På- og avstigning 10205
16625: Både på- og avstigning
16626: Primært avstigning
Trafikkretning, geografisk 10213
16656: Sørgående
16657: Til sentrum
16658: Varierer
16659: Vestgående
16660: Østgående
16653: Begge
16654: Fra sentrum
16655: Nordgående
NSR_Stopplace_Navn 10885
Tekst
NSR_Stopplace_ID 11309
Tekst
NSR_Quay_ID 11310
Tekst
NSR_Quay_Tag 11425
Tekst
Holdeplassnavn_Uoffisielt 3957
Tekst
UU_poeng, beregnet, mulig 10261
Tall
UU_poeng, beregnet, faktisk 10188
Tall
UU_Holdeplasskilt 10416
18176: Ja, klistremerke
16791: Ja, standard skiltplate
16792: Nei
18175: Ja, integrert symbol
UU_Oppslagstavle for rutetabell 10206
16627: Ja
16628: Nei
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde underkant 10207
Tall [cm]
UU_Oppslagstavle rutetab, høyde overkant 10257
Tall [cm]
UU_Oppslagstavle rutetab, adgang 10208
16629: Ja
16630: Nei
UU_Oppslagstavle rutetab, belyst 10417
16793: Ja
16794: Nei
UU_Sanntidsinformasjon 10209
16631: Ja
16632: Nei
UU_Høyttaler 10210
16633: Ja
16634: Nei
UU_Belysning 3959
4978: Ja, egen belysning
9954: Ja, belyst av gatebelysning
4979: Nei
UU_Takoverbygg 10199
16617: Ikke takoverbygg
16618: Innendørs
16619: Leskur
16620: Åpent overbygg
UU_Leskur, fri bredde innvendig 10262
Tall [m]
UU_Leskur, fri dybde innvendig 10263
Tall [m]
UU_Leskur, areal tilpasset rullestol 10200
16621: Ja
16622: Nei
UU_Sittemulighet 10211
16635: Ja
16636: Ja, med tak
16637: Ja, med armlene
16638: Ja, med armlene og tak
16639: Nei
UU_Gangadkomst 3963
4987: Ja
4988: Delvis
4989: Nei
UU_Sykkelparkering 10212
16640: Ja, uten overbygg
16641: Ja, med overbygg
16642: Nei
UU_Gangadkomst, stigning 10190
16601: Inntil 1:20
16602: Inntil 1:15
16603: Inntil 1:12
16604: Brattere enn 1:12
UU_Bilparkering 10220
16648: Ja
16649: Ja, med takoverbygg
16650: Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede
16651: Ja, tilrettelagt for forflytningshemmede og takoverbygg
16652: Nei
UU_Gangadkomst, kryssingsmulighet 10694
17273: Ja
17274: Nei
UU_Plattform, type 10219
16689: Ikke plattform
16690: Del av fortau
16691: Trafikkøy
16692: Eget areal
19834: Del av g/s-veg
UU_Plattform, belegning 10193
16608: Grus
16609: Naturstein, brostein
20073: Naturstein, heller
16605: Asfalt
16606: Betong
16607: Betongstein
UU_Plattform, dekkekvalitet 10189
16598: God
16599: Middels
16600: Dårlig
UU_Plattform, lengde 10191
Tall [m]
UU_Plattform, bredde 10192
Tall [m]
UU_Plattform, areal 11862
Tall [m2]
UU_Plattform, punkthinder 10202
16624: Nei
16623: Ja
UU_Plattform, minstebredde 10201
Tall [m]
UU_Plattform, kantsteinhøyde påstigning 10194
Tall [cm]
UU_Plattform, kantsteinhøyde avstigning 10195
Tall [cm]
UU_Plattform, buss adgang til kant 10196
16610: Ja
16611: Nei
UU_Plattform_varselfelt langs kant 10198
16614: Ja
16615: Nei
UU_Taktile indikatorer til påstigning 10197
16612: Ja
16613: Nei
Etableringsår 10306
Tall
Sist oppgradert 11311
Tall
Tilleggsinformasjon 7833
Tekst
Prosjektreferanse 11141
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12389
Tekst
Eier 10221
17635: Uavklart
18612: Stat, Nye Veier
16693: Stat, Statens vegvesen
16694: Fylkeskommune
16695: Kommune
16696: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 3962
16758: Fylkeskommune
4984: Statens vegvesen
4985: Kommune
4986: Privat
18700: Nye Veier
18829: OPS
17679: Uavklart
Geometri, punkt 5001
GeomPunkt
Geometri, linje 8926
GeomLinje eller Kurve
Utgår_Stoppestedsnummer, NRI (9 siffer) 3958
Tekst
Utgår_Stoppunktnummer, NRI (9 siffer) 10203
Tekst
Utgår_Stoppunktnummer, alternativ 10204
Tekst
Utgår_Stoppestedsnummer, alternativ 10884
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk