NVDB DatakatalogVegstengning 485

Informasjon om periodevis stengning av veg.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100485
<>
Hovedårsak til stengning 9397
Skred
Skredfare
Flom
Annen årsak
Vind
Trafikkhendelse
Brann
Vegarbeid
Drivsnø/redusert sikt
Glatt veg
Teknisk feil
Skredtype 3921
Stein
Jord/løsmasse
Snø
Is
Is/stein
Flomskred
Sørpeskred
Utglidning av veg
Stengt retning 9398
Helt stengt
Med metreringsretning
Mot metreringsretning
Stedsangivelse 7906
<Tekst>
Værforhold på vegen 3922
Snø, middels
Snø, mye
Ingen nedbør
Regn
Regn, middels
Regn, lite
Regn, mye
Snø
Snø, lite
Vindretning 3923
SSØ
S
SSV
SV
VSV
V
Vindstille
VNV
NV
NNV
N
NNØ
ØNØ
Ø
ØSØ
Temperatur på veg 5292
<Tall> [ºC]
Stengning 3924
Stengt for tungtrafikk
Kolonnekjøring/styrt avvikling
Stengning av del av vegbane
Nattestengt
Stengt for gående/syklende
Stengt for all trafikk
Stengt for personbiler
Stengt fra dato 3925
<Dato>
Stengt fra klokkeslett 3926
<Tall>
Stengt til dato 3927
<Dato>
Stengt til klokkeslett 3928
<Tall>
Geometri, linje 4999
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Ja
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk