NVDB DatakatalogVegstengning 485

Informasjon om periodevis stengning av veg.

Egenskapstyper

Hovedårsak til stengning 9397
13221: Skred
13222: Skredfare
13223: Flom
13239: Annen årsak
13224: Vind
13225: Trafikkhendelse
13226: Brann
13227: Vegarbeid
13228: Drivsnø/redusert sikt
13229: Glatt veg
13230: Teknisk feil
Skredtype 3921
4931: Stein
4932: Jord/løsmasse
4933: Snø
4934: Is
5350: Is/stein
4935: Flomskred
4936: Sørpeskred
13231: Utglidning av veg
Stengt retning 9398
13235: Helt stengt
13236: Med metreringsretning
13237: Mot metreringsretning
Stedsangivelse 7906
Tekst
Værforhold på vegen 3922
5680: Snø, middels
5681: Snø, mye
5673: Ingen nedbør
5674: Regn
5675: Regn, middels
5676: Regn, lite
5677: Regn, mye
5678: Snø
5679: Snø, lite
Vindretning 3923
5696:
5697: SSØ
5682: S
5683: SSV
5684: SV
5685: VSV
5686: V
13238: Vindstille
5687: VNV
5688: NV
5689: NNV
5690: N
5691: NNØ
5692:
5693: ØNØ
5694: Ø
5695: ØSØ
Temperatur på veg 5292
Tall [ºC]
Stengning 3924
4944: Stengt for tungtrafikk
13232: Kolonnekjøring/styrt avvikling
4945: Stengning av del av vegbane
13233: Nattestengt
13234: Stengt for gående/syklende
4942: Stengt for all trafikk
4943: Stengt for personbiler
Stengt fra dato 3925
Dato
Stengt fra klokkeslett 3926
Tall
Stengt til dato 3927
Dato
Stengt til klokkeslett 3928
Tall
Geometri, hjelpelinje 4999
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Ja
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk