NVDB DatakatalogRadar 483

Instrument for å registrere fart/bevegelse. Benyttes fortrinnsvis mot trafikk, men kan også benyttes til å registrere endring i vannivå

Egenskapstyper

Bruksområde 12081
20992: Nivåmåling i bassenger
20993: Trafikkdetektering for å styre signalanlegg
20989: Fartsmåling
20990: Hendelsesdetektering/trafikkovervåkning
20991: Trafikkdetektering for å styre veglys
Etableringsår 10341
Tall
Driftsmerking 10476
Tekst
SCADA-merking 11736
Tekst
Produsent 10993
Tekst
Produktnavn 12217
Tekst
Tilleggsinformasjon 11623
Tekst
Arkivreferanse 11693
Tekst
Prosjektreferanse 11474
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12388
Tekst
Eier 10988
18378: Stat, Statens vegvesen
18379: Fylkeskommune
18667: Stat, Nye Veier
18380: Kommune
18381: Privat
18382: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10975
18704: Nye Veier
18833: OPS
20008: Fylkeskommune
18330: Statens vegvesen
18331: Kommune
18332: Privat
18333: Uavklart
Geometri, punkt 4998
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk