NVDB DatakatalogRadar 483

Instrument for å registrere fart

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100483
<>
Oppsettingsår 10341
<Tall>
Driftsmerking 10476
<Tekst>
Produsentnavn 10993
<Tekst>
Eier 10988
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10975
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Geometri, punkt 4998
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk