NVDB DatakatalogTrafikkregistreringsstasjon 482

Angir punkt for registrering av trafikkdata

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100482
<>
Målestasjonsnummer 4627
<Tall>
Med-retning (fra) 5188
<Tekst>
Mot-retning (fra) 5189
<Tekst>
Kilde 9292
ATK
Registreringspunkt
Bomstasjon
Signalanlegg
Registreringsnivå 3910
Periodisk (Nivå 3)
Kontinuerlig (Nivå 1)
Periodisk (Nivå 2)
Enkeltmåling
Trafikantgruppe 9293
Motorkjøretøy
Sykkel
Gående
Status 5201
Operativ
Nedlagt, ikke lov å bruke
Midlertidig ute av drift
Nedlagt
Stedsnavn 4626
<Tekst>
Antall kjørefelt 5192
<Tall> [stk]
Sist oppdatert fra NorTraf 9291
<Dato>
Prosjektreferanse 11140
<Tekst>
Geometri, punkt 4997
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk