NVDB DatakatalogTrafikkregistreringsstasjon 482

Angir punkt for registrering av trafikkdata.

Egenskapstyper

Målestasjonsnummer 4627
Tall
Med-retning (fra) 5188
Tekst
Mot-retning (fra) 5189
Tekst
Registreringsnivå 3910
10245: Periodisk (Nivå 3)
4892: Kontinuerlig (Nivå 1)
4893: Periodisk (Nivå 2)
4894: Enkeltmåling
Trafikantgruppe 9293
12992: Motorkjøretøy
12993: Sykkel
Status 5201
7081: Operativ
7082: Nedlagt, ikke lov å bruke
12987: Midlertidig ute av drift
12988: Nedlagt
Stasjonsnavn 4626
Tekst
Antall kjørefelt 5192
Tall [stk]
Sist oppdatert fra MSR 12060
Dato
Sist oppdatert fra NorTraf 9291
Dato
Tilleggsinformasjon 12154
Tekst
Prosjektreferanse 11140
Tekst
Eier 11981
20592: Uavklart
20587: Stat, Statens vegvesen
20588: Stat, Nye Veier
20589: Fylkeskommune
20590: Kommune
20591: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 12010
20777: Statens vegvesen
20778: Nye Veier
20779: Fylkeskommune
20780: OPS
20781: Kommune
20782: Privat
20783: Uavklart
Geometri, punkt 4997
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk