NVDB DatakatalogTennpunkt 481

Utstyr for tenning av belysning

Egenskapstyper

Tennpunktnummer 3892
<Tekst>
PunktTilknytning 100481
<>
Spenning 10080
12
24
230
400
690
Driftsattår 10070
<Tall>
Driftsmerking 10071
<Tekst>
Produktnavn 10072
<Tekst>
Produsentnavn 10073
<Tekst>
Prosjektreferanse 11139
<Tekst>
Geometri, punkt 4996
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk