NVDB DatakatalogTennpunkt 481

Utstyr for tenning av belysning

Egenskapstyper

Tennpunktnummer 3892
Tekst
Spenning 10080
16448: 12
16449: 24
16450: 230
16451: 400
16714: 690
Etableringsår 10070
Tall
Driftsmerking 10071
Tekst
Produsent 10073
Tekst
Produktnavn 10072
Tekst
Prosjektreferanse 11139
Tekst
Eier 11980
20581: Stat, Statens vegvesen
20582: Stat, Nye Veier
20583: Fylkeskommune
20584: Kommune
20585: Privat
20586: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12009
20770: Statens vegvesen
20771: Nye Veier
20772: Fylkeskommune
20773: OPS
20774: Kommune
20775: Privat
20776: Uavklart
Geometri, punkt 4996
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk