NVDB DatakatalogFortau 48

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Egenskapstyper

Belegning 5637
7922: Betong
7923: Betong, farget
7924: Betong, mønstret og farget
7925: Betong, heller
7926: Betongstein
7927: Brostein
7928: Asfalt
7929: Grus
11230: Skiferheller
11231: Granitt
Belegning, detaljer 10953
Tekst
Bredde, gj.snitt 2241
Tall [m]
Bredde, punkthinder 10717
Tall [cm]
Punkthinder 10718
19465: Ikke punkthinder
17370: Tre/beplantning
17371: Skilt
17372: Lysmast
17373: Bygning/konstruksjon
17374: Holdeplass/leskur
17375: Annet hinder
Lengde 11268
Tall [m]
Varmekabler 1830
3522: Ja
3560: Nei
Etableringsår 10295
Tall
Tilleggsinformasjon 11568
Tekst
Prosjektreferanse 11053
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12291
Tekst
Eier 7994
18609: Stat, Nye Veier
10722: Fylkeskommune
10260: Stat, Statens vegvesen
10324: Kommune
10388: Privat
17575: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5638
19906: Fylkeskommune
18740: Nye Veier
17685: Uavklart
18869: OPS
7930: Statens vegvesen
7931: Kommune
7932: Privat
Geometri, linje 4755
GeomLinje eller Kurve

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk