NVDB DatakatalogFortau 48

Del av vegen reservert for gående. Som regel ligger f. høyere enn kjørebanen og er atskilt fra denne med kantstein (1)

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100048
<>
Belegning 5637
Betong
Betong, farget
Betong, mønstret og farget
Betong, heller
Betongstein
Brostein
Asfalt
Grus
Skiferheller
Granitt
Belegning, detaljer 10953
<Tekst>
Bredde, gj.snitt 2241
<Tall> [m]
Bredde, punkthinder 10717
<Tall> [cm]
Punkthinder 10718
Tre/beplantning
Skilt
Lysmast
Bygning/konstruksjon
Holdeplass/leskur
Annet hinder
Varmekabler 1830
Ja
Nei
Byggeår 10295
<Tall>
Eier 7994
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 5638
Uavklart
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Prosjektreferanse 11053
<Tekst>
Geometri, linje 4755
<GeomLinje eller Kurve>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk