NVDB DatakatalogUtgår_Nødutgangsskilt 479

Skilt med informasjon om nødutgang.

Egenskapstyper

Oppsettingsår 10333
Tall
Driftsmerking 10999
Tekst
Produsent 3551
Tekst
Produktnavn 3810
Tekst
Prosjektreferanse 11138
Tekst
Eier 10987
18373: Stat, Statens vegvesen
18374: Fylkeskommune
18375: Kommune
18376: Privat
18377: Uavklart
18556: Stat, Nye Veier
Vedlikeholdsansvarlig 10974
18326: Statens vegvesen
18327: Kommune
20007: Fylkeskommune
18328: Privat
18329: Uavklart
18701: Nye Veier
18830: OPS
Geometri, punkt 4995
GeomPunkt

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: KAN
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk