NVDB DatakatalogNødutgangsskilt 479

Skilt med informasjon om nødutgang (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100479
<>
Oppsettingsår 10333
<Tall>
Driftsmerking 10999
<Tekst>
Produktnavn 3810
<Tekst>
Produsentnavn 3551
<Tekst>
Eier 10987
Stat
Fylkeskommune
Kommune
Privat
Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 10974
Statens Vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11138
<Tekst>
Geometri, punkt 4995
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Datterobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk