NVDB DatakatalogBranndetektor 478

Utstyr til å registrere tilløp til brann

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100478
<>
Type 3774
IR-kamera
Manuell
Optiskt
Termisk
Kombinert
Gass
Oppsettingsår 10272
<Tall>
Driftsmerking 10139
<Tekst>
Produktnavn 3809
<Tekst>
Produsentnavn 3550
<Tekst>
Eier 8035
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8110
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11137
<Tekst>
Geometri, punkt 10078
<GeomPunkt>
Geometri, linje 4994
<GeomLinje eller Kurve>
Utgår_Lengde 5479
<Tall> [m]

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_SPLITTES

Statistikk