NVDB DatakatalogBrannvarslingsanlegg 475

System for automatisk varsling av brann.

Egenskapstyper

Linje ut til 12213
Tekst
Etableringsår 10275
Tall
Driftsmerking 12454
Tekst
Produsent 11814
Tekst
Produktnavn 11817
Tekst
Tilleggsinformasjon 11621
Tekst
Prosjektreferanse 11136
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12383
Tekst
Eier 8034
18646: Stat, Nye Veier
10761: Fylkeskommune
17642: Uavklart
10300: Stat, Statens vegvesen
10364: Kommune
10428: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8109
18770: Nye Veier
10659: Privat
18899: OPS
10581: Kommune
17750: Uavklart
10503: Statens vegvesen
19967: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4992
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk