NVDB DatakatalogBrannvarslingsanlegg 475

System for automatisk varsling av brann.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100475
<>
Byggeår 10275
<Tall>
Eier 8034
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8109
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11136
<Tekst>
Geometri, punkt 4992
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk