NVDB DatakatalogBrannvarslingsanlegg 475

System for automatisk varsling av brann.

Egenskapstyper

Etableringsår 10275
Tall
Produsent 11814
Tekst
Produktnavn 11817
Tekst
Tilleggsinformasjon 11621
Tekst
Prosjektreferanse 11136
Tekst
Eier 8034
18646: Stat, Nye Veier
10761: Fylkeskommune
17642: Uavklart
10300: Stat, Statens vegvesen
10364: Kommune
10428: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8109
18770: Nye Veier
10659: Privat
18899: OPS
10581: Kommune
17750: Uavklart
10503: Statens vegvesen
19967: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4992
GeomPunkt

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk