NVDB DatakatalogBrannslokkingsanlegg 474

System for automatisk brannslokking. Vanligvis sprinkleranlegg

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100474
<>
Type 3777
Sprinkleranlegg
Hallogen brannslokkingsanlegg
Vanntåke
Lengde 5485
<Tall> [m]
Byggeår 10274
<Tall>
Eier 8033
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8108
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11135
<Tekst>
Geometri, punkt 4991
<GeomPunkt>
Geometri, linje 10079
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk