NVDB DatakatalogTelefonsentral 473

System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100473
<>
Byggeår 10373
<Tall>
Driftsmerking 10998
<Tekst>
Produsentnavn 3546
<Tekst>
Eier 8032
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8107
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11134
<Tekst>
Geometri, punkt 4990
<GeomPunkt>
Utgår_Nødtelefon til andre 3731
Nei
Ja
Utgår_Nødtelefon til Vegvesenet 3732
Nei
Ja

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk