NVDB DatakatalogTelefonsentral 473

System for innhenting og videreformidling av telesignal feks i tunnel.

Egenskapstyper

Etableringsår 10373
Tall
Driftsmerking 10998
Tekst
SCADA-merking 11734
Tekst
Produsent 3546
Tekst
Produktnavn 12219
Tekst
Tilleggsinformasjon 11619
Tekst
Arkivreferanse 11692
Tekst
Prosjektreferanse 11134
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12381
Tekst
Eier 8032
17666: Uavklart
18644: Stat, Nye Veier
10759: Fylkeskommune
10298: Stat, Statens vegvesen
10362: Kommune
10426: Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8107
10657: Privat
10579: Kommune
17748: Uavklart
10501: Statens vegvesen
18744: Nye Veier
18873: OPS
19965: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4990
GeomPunkt
Utgår_Nødtelefon til andre 3731
11762: Nei
4828: Ja
Utgår_Nødtelefon til Vegvesenet 3732
11763: Nei
4829: Ja

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk