NVDB DatakatalogRadioanlegg 472

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel.

Egenskapstyper

Nødnett 10796
17539: Ja
17540: Nei
Kringkasting 10795
17541: Ja
17542: Nei
DAB Riks 10792
17547: Ja
17548: Nei
DAB Regional 10793
17545: Ja
17546: Nei
DAB Lokal 10794
17543: Ja
17544: Nei
Etableringsår 10791
Tall
Tilleggsinformasjon 10580
Tekst
Prosjektreferanse 11133
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12380
Tekst
Eier 11979
20576: Stat, Nye Veier
20577: Fylkeskommune
20578: Kommune
20579: Privat
20580: Uavklart
20575: Stat, Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig 12008
20768: Privat
20769: Uavklart
20763: Statens vegvesen
20764: Nye Veier
20765: Fylkeskommune
20766: OPS
20767: Kommune
Geometri, punkt 4989
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk