NVDB DatakatalogRadioanlegg 472

System for innhenting og videreformidling av radiosignal feks i tunnel (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100472
<>
Nødnett 10796
Ja
Nei
Kringkasting 10795
Ja
Nei
DAB Riks 10792
Ja
Nei
DAB Regional 10793
Ja
Nei
DAB Lokal 10794
Ja
Nei
Etableringsår 10791
<Tall>
Tilleggsinformasjon 10580
<Tekst>
Prosjektreferanse 11133
<Tekst>
Geometri, punkt 4989
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: NEI
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk