NVDB DatakatalogMobiltelefonsamband 471

System for innhenting og videreformidling av mobiltelefonsignal feks i tunnel.

Egenskapstyper

Network Norway 10577
16964: Ja
16965: Nei
Mobiltelefon GSM, Telia 3702
4824: Ja
11757: Nei
Mobiltelefon GSM, Telenor mobil 3703
4825: Ja
11758: Nei
Etableringsår 10327
Tall
Tilleggsinformasjon 11618
Tekst
Prosjektreferanse 11132
Tekst
Eier 11978
20569: Stat, Statens vegvesen
20570: Stat, Nye Veier
20571: Fylkeskommune
20572: Kommune
20573: Privat
20574: Uavklart
Vedlikeholdsansvarlig 12007
20756: Statens vegvesen
20757: Nye Veier
20758: Fylkeskommune
20759: OPS
20760: Kommune
20761: Privat
20762: Uavklart
Geometri, punkt 4988
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: NEI
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk