NVDB DatakatalogAntenne 470

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100470
<>
Type 3779
Mobiltelefon
Radio
Radio, stråleantenne
Høyde 3874
<Tall> [m]
Installeringsår 4072
<Tekst>
Produktnavn 3806
<Tekst>
Produsentnavn 3543
<Tekst>
Eier 3518
Stat
Uavklart
Telenor
Vedlikeholdsansvarlig 8106
Privat
Kommune
Uavklart
Statens vegvesen
Vedlikeholdsansvarlig, navn 10578
<Tekst>
Prosjektreferanse 11131
<Tekst>
Geometri, punkt 4987
<GeomPunkt>
Geometri, linje 10579
<GeomLinje eller Kurve>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk