NVDB DatakatalogAntenne 470

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Egenskapstyper

Type 3779
4821: Mobiltelefon
4822: Radio
4823: Strålekabel
Høyde 3874
Tall [m]
Etableringsår 4072
Tall
Driftsmerking 11446
Tekst
SCADA-merking 11733
Tekst
Produsent 3543
Tekst
Produktnavn 3806
Tekst
Tilleggsinformasjon 11617
Tekst
Arkivreferanse 11691
Tekst
Prosjektreferanse 11131
Tekst
Eier 3518
4816: Stat, Statens vegvesen
19731: Fylkeskommune
18584: Stat, Nye Veier
19784: Privat, Ice
17593: Uavklart
19785: Privat, Telia
4815: Privat, Telenor
Vedlikeholdsansvarlig 8106
10656: Privat
10578: Kommune
17747: Uavklart
10500: Statens vegvesen
18790: Nye Veier
18919: OPS
19964: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig, navn 10578
Tekst
Geometri, punkt 4987
GeomPunkt
Geometri, linje 10579
GeomLinje eller Kurve

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk