NVDB DatakatalogTrafikklomme 47

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Egenskapstyper

Bruksområde 1257
3200: Busslomme
3201: Havarinisje/Stopplomme
3202: Kjørepause/parkering
4674: Arbeidslomme
3203: Lastelomme
4071: Møteplass
4968: Lomme, generell
4969: Informasjonslomme
4970: Kjettingplass
19786: Passeringslomme i T-kryss
8190: Kolonneoppstilling
Navn 3120
Tekst
Areal 1362
Tall [m2]
Lengde med full bredde 1307
Tall [m]
Bredde 2239
Tall [m]
Dekketype 4612
5569: Grus
5570: Asfalt
5571: Betong
5572: Stein
Belysning 3122
4648: Ja, egen belysning
4649: Ja, belyst av gatebelysning
4650: Nei
Vinteråpen 4652
5698: Ja
5699: Nei
Brøytet areal 8317
Tall [m2]
Spesielt parkeringsformål 9883
19462: Nei
16061: Teknisk rom
Utforming 1118
3204: Lomme med fysisk deleøy
3205: Lomme med malt deleøy
3206: Lomme uten deleøy
Etableringsår 10377
Tall
Tilleggsinformasjon 11567
Tekst
Prosjektreferanse 11052
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12290
Tekst
Eier 11960
20464: Kommune
20465: Privat
20466: Uavklart
20461: Stat, Statens vegvesen
20462: Stat, Nye Veier
20463: Fylkeskommune
Vedlikeholdsansvarlig 3125
4656: Kommune
4657: Privat
19895: Fylkeskommune
18712: Nye Veier
17673: Uavklart
18841: OPS
4655: Statens vegvesen
Geometri, punkt 4754
GeomPunkt
Geometri, linje 5897
GeomLinje eller Kurve
Geometri, flate 5900
GeomFlate
Utgår_Nummer 3121
Tekst

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Nei
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk