NVDB DatakatalogTrafikklomme 47

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Egenskapstyper

StrekningTilknytning 100047
<>
Bruksområde 1257
Busslomme
Havari/Stopplomme
Kjørepause
Arbeidslomme SVV
Lastelomme
Møteplass
Lomme, generell
Informasjonslomme
Kjettingplass
Kolonneoppstilling
Navn 3120
<Tekst>
Areal 1362
<Tall> [m2]
Lengde med full bredde 1307
<Tall> [m]
Bredde 2239
<Tall> [m]
Brøytet areal 8317
<Tall> [m2]
Spesielt parkeringsformål 9883
Teknisk rom
Vinteråpen 4652
Ja
Nei
Byggeår 10377
<Tall>
Vedlikeholdsansvarlig 3125
Kommune
Privat
Uavklart
Statens vegvesen
Prosjektreferanse 11052
<Tekst>
Geometri, punkt 4754
<GeomPunkt>
Geometri, linje 5897
<GeomLinje eller Kurve>
Geometri, flate 5900
<GeomFlate>
Utforming 1118
Lomme med fysisk deleøy
Lomme med malt deleøy
Lomme uten deleøy
Utgår_Nummer 3121
<Tekst>
Belysning 3122
Ja, egen belysning
Ja, belyst av gatebelysning
Nei
Dekketype 4612
Grus
Asfalt
Betong
Stein

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Ja
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Nei
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk