NVDB DatakatalogUPS 468

Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100468
<>
Bruksområde 10051
Nødstrøm
Reservestrøm
Total effekt 3852
<Tall> [kVA]
Driftstid 10046
<Tall> [h]
Kapasitet 10043
<Tall> [Ah]
Spenning 10049
12 volt
24 volt
230 volt
400 volt
690 volt
Batteripakke, spenning 10044
<Tall> [volt]
Batteripakke, antall 3844
<Tall> [stk]
Antall enkeltbatteri 10893
<Tall>
Skilletrafo 10050
<Tekst>
Driftsattår 4077
<Tekst>
Driftsmerking 10047
<Tekst>
Produktnavn 10041
<Tekst>
Produsentnavn 10042
<Tekst>
Eier 8030
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Eier, navn 10048
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8104
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Prosjektreferanse 11130
<Tekst>
Geometri, punkt 4985
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk