NVDB DatakatalogUPS 468

Reservestrømskilde bla i forbindelse med tunneler

Egenskapstyper

Bruksområde 10051
19681: Nødnett
16363: Nødstrøm
16364: Reservestrøm
Total effekt 3852
Tall [kVA]
Spenning 10049
[volt]
16359: 12
16360: 24
16361: 230
16362: 400
16716: 690
Dimensjonerende driftstid 10046
Tall [min]
Kapasitet 10043
Tall [Ah]
Batteripakke, spenning 10044
Tall [volt]
Batteripakke, antall 3844
Tall [stk]
Antall enkeltbatteri 10893
Tall
Integrerte batterier 12106
21070: Ja
21071: Nei
Batteripakke, skiftet år 11220
Tall
Skilletrafo 10050
Tekst
Etableringsår 4077
Tall
Driftsmerking 10047
Tekst
SCADA-merking 11732
Tekst
Produsent, UPS 10042
Tekst
Produktnavn, UPS 10041
Tekst
Tilleggsinformasjon 11616
Tekst
Arkivreferanse 11690
Tekst
Prosjektreferanse 11130
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12377
Tekst
Eier 8030
18642: Stat, Nye Veier
17652: Uavklart
10757: Fylkeskommune
10296: Stat, Statens vegvesen
10360: Kommune
10424: Privat
Eier, navn 10048
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8104
10576: Kommune
10498: Statens vegvesen
17746: Uavklart
18787: Nye Veier
18916: OPS
19963: Fylkeskommune
10654: Privat
Geometri, punkt 4985
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk