NVDB DatakatalogNødstrømsaggregat 467

Aggregat for å produsere elektrisk strøm

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100467
<>
Type 3780
Mobilt
Stasjonært
Effekt 3851
<Tall> [kVA]
Driftsattår 9933
<Tall>
Driftsmerking 9929
<Tekst>
Produktnavn 9931
<Tekst>
Produsentnavn 9930
<Tekst>
Eier 8029
Uavklart
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Eier, navn 10040
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 9147
Statens vegvesen
Kommune
Privat
Uavklart
Prosjektreferanse 11129
<Tekst>
Geometri, punkt 4984
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk