NVDB DatakatalogNødstrømsaggregat 467

Aggregat for å produsere elektrisk strøm

Egenskapstyper

Type 3780
4813: Mobilt
4814: Stasjonært
Effekt 3851
Tall [kVA]
Etableringsår 9933
Tall
Driftsmerking 9929
Tekst
SCADA-merking 11731
Tekst
Produsent 9930
Tekst
Produktnavn 9931
Tekst
Tilleggsinformasjon 11615
Tekst
Arkivreferanse 11689
Tekst
Prosjektreferanse 11129
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12376
Tekst
Eier 8029
17651: Uavklart
10756: Fylkeskommune
10295: Stat, Statens vegvesen
10359: Kommune
10423: Privat
18606: Stat, Nye Veier
Eier, navn 10040
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 9147
12226: Statens vegvesen
12227: Kommune
12228: Privat
18789: Nye Veier
18918: OPS
17768: Uavklart
19980: Fylkeskommune
Geometri, punkt 4984
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk