NVDB DatakatalogTrafo 466

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet

Egenskapstyper

Merkeytelse 9999
Tall [kVA]
Etableringsår 10382
Tall
Driftsmerking 10000
Tekst
SCADA-merking 11730
Tekst
Produsent 3539
Tekst
Produktnavn 3802
Tekst
Tilleggsinformasjon 9572
Tekst
Arkivreferanse 11688
Tekst
Prosjektreferanse 11128
Tekst
ProsjektInternObjekt_ID 12375
Tekst
Eier 8028
18641: Stat, Nye Veier
10755: Fylkeskommune
10294: Stat, Statens vegvesen
10358: Kommune
10422: Privat
17564: Uavklart
Eier, navn 9998
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8103
10497: Statens vegvesen
17745: Uavklart
19962: Fylkeskommune
18780: Nye Veier
10653: Privat
18909: OPS
10575: Kommune
Geometri, punkt 4983
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk