NVDB DatakatalogTrafo 466

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100466
<>
Merkeytelse 9999
<Tall> [kVA]
Driftsattår 10382
<Tall>
Driftsmerking 10000
<Tekst>
Tilleggsinformasjon 9572
<Tekst>
Produktnavn 3802
<Tekst>
Produsentnavn 3539
<Tekst>
Eier 8028
Fylkeskommune
Stat
Kommune
Privat
Uavklart
Eier, navn 9998
<Tekst>
Vedlikeholdsansvarlig 8103
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11128
<Tekst>
Geometri, punkt 4983
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk