NVDB DatakatalogTrafo 466

Transformerer vekselstrøm fra et spenningsnivå til et annet

Egenskapstyper

Merkeytelse 9999
Tall
Driftsattår 10382
Tall
Driftsmerking 10000
Tekst
Tilleggsinformasjon 9572
Tekst
Produktnavn 3802
Tekst
Produsentnavn 3539
Tekst
Eier 8028
18641: Stat, Nye Veier
10755: Fylkeskommune
10294: Stat, Statens vegvesen
10358: Kommune
10422: Privat
17564: Uavklart
Eier, navn 9998
Tekst
Vedlikeholdsansvarlig 8103
10497: Statens vegvesen
17745: Uavklart
18780: Nye Veier
10653: Privat
18909: OPS
10575: Kommune
Prosjektreferanse 11128
Tekst
Geometri, punkt 4983
GeomPunkt

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsrom_relevant: Ja
 • sektype_20k: Nei
 • abstrakt_type: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • må_ha_mor: Nei
 • er_dataserie: Nei
 • overlapp: Ja
 • kjørefelt_relevant: NEI
 • sideposisjon_relevant: KAN
 • høyde_relevant: Nei
 • retning_relevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourhold_i: OVERLEVER
 • ajourhold_splitt: KAN_IKKE_SPLITTES
 • dekningsgrad:

Statistikk