NVDB DatakatalogUtgår_Matepunkt 465

Punkt for strømfordeling

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100465
<>
Utgår_Plassering 3888
I skap, nettstasjon
I skap
Utgår_matepunktnummer 3889
<Tekst>
Utgår_Geometri, punkt 4982
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk