NVDB DatakatalogVannstandsmåler 464

Utstyr for å måle vannstand f.eks i pumpesump (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100464
<>
Type 10090
Flottørmåler
Ultralyd
Laser
Trykksensor
Radarsensor
Bruksområde 10581
Vannstand
Oljenivå
Oppsettingsår 10392
<Tall>
Driftsmerking 10089
<Tekst>
Produktnavn 3800
<Tekst>
Produsentnavn 3537
<Tekst>
Eier 8027
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8102
Statens vegvesen
Uavklart
Privat
Kommune
Prosjektreferanse 11127
<Tekst>
Geometri, punkt 4981
<GeomPunkt>

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: NEI
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk