NVDB DatakatalogTemperaturmåler 463

Utstyr for å måle temperatur (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100463
<>
Bruksområde 5289
Lufttemperatur i teknisk rom
Lufttemperatur, ute
Lufttemperatur i kiosk
Lufttemperatur i tunnel
Vegbanetemperatur
Antall 5288
<Tall> [stk]
Høyde over bakken 10576
<Tall> [m]
Oppsettingsår 10374
<Tall>
Driftsmerking 10486
<Tekst>
Produktnavn 3799
<Tekst>
Produsentnavn 3536
<Tekst>
Eier 8026
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8101
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11126
<Tekst>
Geometri, punkt 4980
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk