NVDB DatakatalogHøydemåler 462

Utstyr for å måle høyde (uoff)

Egenskapstyper

PunktTilknytning 100462
<>
Oppsettingsår 10309
<Tall>
Driftsmerking 10467
<Tekst>
Produktnavn 3798
<Tekst>
Eier 8025
Fylkeskommune
Uavklart
Stat
Kommune
Privat
Vedlikeholdsansvarlig 8100
Privat
Kommune
Statens vegvesen
Uavklart
Prosjektreferanse 11125
<Tekst>
Geometri, punkt 4979
<GeomPunkt>

Morobjekttyper

Styringsparametere

 • tidsromRelevant: Ja
 • sekType2Ok: Nei
 • abstraktObjektType: Nei
 • filtrering: Nei
 • avledet: Nei
 • kreverMorObjekt: Nei
 • erDataserie: Nei
 • dekningsgrad:
 • overlapp: Ja
 • kjorefeltRelevant: KAN
 • sidePosisjonRelevant: KAN
 • hoydeRelevant: Nei
 • retningRelevant: Nei
 • flyttbar: Ja
 • ajourholdI: OVERLEVER
 • ajourholdSplitt: KAN_IKKE_SPLITTES

Statistikk